Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nowy prezes Bogdanki

Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka SA, najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego ma nowego prezesa. Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA na posiedzeniu 23 listopada 2012 r. podjęła decyzję o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zbigniewa Stopę.

Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka SA po odwołaniu pod koniec września Mirosława Tarasa ze stanowiska prezesa powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zbigniewa Stopę. Spółka wypracowała po trzech kwartałach 2012 roku przychody w wysokości prawie 1,4 mld zł, czyli o 60,8 proc. wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej. Skonsolidowany zysk operacyjny był wyższy od osiągniętego rok wcześniej o blisko 233% i wyniósł 338,5 mln zł, a zysk netto Grupy sięgnął 276,9 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 215%. Tym samym po trzech kwartałach 2012 roku Spółka przekroczyła już poziom wyników finansowych wypracowanych w całym 2011 roku.

Wybór Prezesa Zarządu poprzedzony był postępowaniem kwalifikacyjnym prowadzonym przez międzynarodową firmę headhunterską AMROP. W postępowaniu wzięło udział ponad 10 kandydatów zainteresowanych kierowaniem Bogdanką. Rada Nadzorcza, po przesłuchaniu kilku wskazanych przez doradcę osób, podjęła uchwałę powierzającą kierownictwo Spółki Zbigniewowi Stopie.

- (…) Rada jednogłośnie wybrała bezsprzecznie najlepszego kandydata – powiedział Witold Daniłowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA w rozmowie z Gazetą Giełdy Parkiet.

Zbigniew Stopa urodził się w 1959 r. Od początku swojej pracy zawodowej jest związany z Lubelskim Węglem „Bogdanka". W swojej karierze przeszedł przez wszystkie szczeble rozwoju zawodowego w spółce od stażysty pod ziemią, przez nadsztygara górniczego pod ziemią, do Kierownika Działu Robót Górniczych.  Od grudnia 2006 roku Zbigniew Stopa był zastępcą Prezesa zarządu LW Bogdanka SA i aktywnie uczestniczył w procesach upublicznienia spółki na GPW i realizacji strategicznych celów rozwojowych LW Bogdanka SA Zbigniew Stopa ukończył studia magisterskie w 1984 r. na Wydziale Górniczym – Kierunku Górnictwa i Geologii – specjalność - Technika Eksploatacji Złóż w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. W roku 1997 r. ukończył podyplomowe studia w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach w zakresie Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Uczestniczył też  w wielu szkoleniach i kursach, ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych JSSP.dodano: 2012-11-26 09:27:25