Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nowy Rok w inwestycjach PAIiIZ

W portfelu PAIiIZ znalazło się pięć nowych projektów. Aktualnie Agencja prowadzi 159 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 2958,19 mln euro, które w przyszłości mogą stworzyć 30 653 nowych miejsc pracy. Zamknięto już jeden projekt inwestycyjny, którego wartość wynosi 5 mln euro, i dzięki któremu zatrudnienie znajdzie 150 osób.

Pod względem kraju pochodzenia inwestora najwyżej, z 52 obsługiwanymi projektami plasują się amerykańscy inwestorzy (999,61 mln euro, 7152 nowych miejsc pracy). Na kolejnym miejscu plasują się inwestorzy pochodzący z Niemiec – realizacja 21 projektów inwestycyjnych o wartości 300,85 mln euro może w przyszłości stworzyć 3913 nowych miejsc pracy. Kolejną pozycję na liście PAIiIZ zajmują inwestorzy francuscy (11 projektów inwestycyjnych, 210,7 mln euro, 2369 nowych miejsc pracy). Kolejne miejsca zajmują inwestorzy pochodzący z Japonii (9 projektów) oraz Włoch (7 projektów).

Na liście PAIiIZ, pod względem obsługiwanych sektorów dominuje motoryzacja oraz BPO – po 34 projekty inwestycyjne. Wartość wszystkich obsługiwanych projektów z branży motoryzacyjnej wynosi 652,25 mln euro, a liczba planowanych miejsc pracy 6650 etatów. Planowane nakłady inwestycyjne w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu to łącznie 29,95 mln euro i 9960 nowych miejsc pracy. Na kolejnych miejscach plasują się inwestycje z sektora badawczo-rozwojowego (18 projektów inwestycyjnych, wartość - 58,84 mln euro oraz 1954 nowych miejsc pracy), branża elektroniczna oraz lotnicza (po 10 projektów) oraz sektor drzewny (9 projektów inwestycyjnych).


Źródło: PAIiIZ


dodano: 2015-01-09 11:16:30