Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nowa Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

W historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej zorganizowana została konferencja otwierająca prace nad nową strategią rozwoju województwa pomorskiego. Samorządowcy, naukowcy i działacze społeczni rozmawiali o wyzwaniach, jakie czekają region w perspektywie najbliższych 10 lat. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 to dokument, który wyznaczy w jakim kierunku powinien rozwijać się region w nadchodzącej dekadzie. Treść tego dokumentu będzie miała bezpośrednie przełożenie m.in. na kształt regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027.Na wstępie konferencji marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zwrócił uwagę, że: „w bardzo bliskiej perspektywie czekają nas nowe wyzwania, o skali z jaką jeszcze nie mieliśmy okazji się zmierzyć".

Wśród tych wyzwań marszałek wymienił przede wszystkim procesy demograficzne. Konsekwencje starzenia się społeczeństwa, czyli malejący odsetek osób młodych, niski współczynnik urodzeń oraz zmniejszenie populacji osób aktywnych zawodowo, są w przeważającej mierze negatywne i należy się do nich dobrze przygotować. Równie ważnymi wyzwaniami są także zmiany klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, dynamiczny rozwój technologiczny i cyfryzacja.

Odrębną kwestię stanowić będzie dobre przygotowanie regionu do perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Kształt przyszłej polityki spójności oraz wizję Komisji Europejskiej w tym zakresie przedstawił Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Największa pula środków wydatkowana będzie na wsparcie innowacyjności, badania i rozwój, a ponadto efektywność energetyczną, ochronę środowiska, w tym zwalczanie zanieczyszczenia powietrza. Fundusze unijne przeznaczone zostaną również na rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju miast, głównie rozwój transportu publicznego.

– Tworząc nową politykę spójności dokładaliśmy starań, aby była ona bardziej nowoczesna i odpowiadała współczesnym wyzwaniom. Jej cele zostały tak zapisane, aby regiony mogły działać elastycznie przy ich realizacji
– mówił dyrektor Todd.

Prace nad nową Strategią potrwają do końca 2020 r. i będą opierać się na zaangażowaniu ekspertów, przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Przede wszystkim przewidziano jednak znaczny udział mieszkańców, m.in. poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych. Gotowy projekt będzie też przedmiotem konsultacji społecznych, w trakcie których każdy będzie mógł zgłaszać uwagi do dokumentu.


Źródło: UMWP. Fot. Marcin Szumny


dodano: 2019-04-24 07:02:31