Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nominowani do Nagrody Prestizu RENOMA ROKU - edycja 2014


Reputację, renomę, uznanie społeczne buduje się bardzo długo, trzeba jednak pamiętać, że można je stracić w ciągu jednego dnia.

Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU, pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Majchrzak, na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2015 roku, po analizie wniosków i zasięgnięciu opinii ekspertów nominowała do finału nagrody dwunastu przedsiębiorców, wynalazców, firmy i wytwarzane przez nich produkty w czterech głównych kategoriach.


Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU w składzie: Przewodnicząca – prof. dr hab. Katarzyna Majchrzak – Instytut Zarządzania Wartością SGH. Członkowie: dr Alicja Adamczak – Urząd Patentowy RP, dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk – Akademia Pedagogiki Specjalnej i ALMAMER Szkoła Wyższa, Andrzej Maślankiewicz – Stowarzyszenie Dziennikarzy RP; Witold Juchniewicz – WKJ Kancelaria Prawna,  Jerzy Byra – "Prestiż - relacje gospodarcze" po analizie wniosków i zasięgnięciu opinii ekspertów nominowała do tegorocznej nagrody 12 przedsiębiorców, wynalazców, firmy i wytwarzane przez nich produkty.

Wyboru nominowanych Kapituła dokonała spośród 101 kandydatów zgłoszonych przez uprawnione instytucje, organizacje i media. W każdej kategorii Kapituła przyznała po trzy nominacje. 

Nominowani zostali zgłoszeni i rekomendowani do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU przez Marszałków Województwa Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego i Zachodniopomorskiego; Państwową Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich; Redakcje "Agro" i „Świat Lekarza”; Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, Stowarzyszenie Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Przewodniczących Oddziałów Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU przyznawane są w czterech głównych kategoriach: I. Przedsiębiorca, II. Firma, III. Produkt, IV. Wynalazca.

Nagroda specjalna w kategorii Polityk przyznawana jest kandydatowi nominowanemu przez Kapitułę w oparciu o głosowanie internetowe.


Kategoria Przedsiębiorca:

RAFAŁ BRZOSKA – Grupa Kapitałowa Integer.pl SA, Kraków. Rekomendacja: Marszałek Województwa Małopolskiego

Rafał Brzoska - Prezes Zarządu GK Integer.pl SA, Kraków. Doświadczony manager o innowacyjnym podejściu do biznesu specjalizujący się w nowo powstających rynkach o dużym potencjale wzrostu. Założyciel i współwłaściciel spółek z Grupy lnteger.pl – drugiej co do wielkości w Polsce grupy pocztowej, do której należą: największa prywatna poczta – InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy – InPost Finanse oraz rewolucyjne Paczkomaty InPost. Grupa lnteger.pl wraz ze spółkami InPost oraz Paczkomatami InPost od lat z sukcesem rewolucjonizują polski sektor pocztowo-kurierski. A poza tym swoje usługi udostępnia już na 22. międzynarodowych rynkach. Ale prezes Brzoska i tak uważa, że „Jeśli wszystko jest pod kontrolą, to znaczy, że jedziesz zbyt wolno.

JAN KOLAŃSKI – Grupa Kapitałowa Colian Holding SA, Opatówek k. Kalisza. Rekomendacja: Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia AgroBiznesKlub

Jan Kolański - Prezes Zarządu GK Colian Holding SA, Opatówek k. Kalisza. Jak mawiają – to najsłodszy mężczyzna w Polsce i król czekolady, twórca i prezes spożywczego imperium grupy kapitałowej Colian Holding SA, do której należy ok. 12 proc. polskiego rynku słodyczy. Colian to organizacja,
która spełnia najsmaczniejsze marzenia konsumentów. Oferuje produkty spożywcze najwyższej jakości. W skład grupy wchodzą spółki: Colian oraz Colian Logistic. Działalność obejmuje trzy segmenty rynku: słodycze, kulinaria oraz napoje. Na portfolio składają się tak znane i lubiane marki jak: Goplana, Solidarność, Jutrzenka, Grześki, Familijne, Jeżyki, Akuku!, Appetita (przyprawy), Helena (napoje) i Siesta (bakalie). Produkty Grupy Colian trafiają do odbiorców w ponad pięćdziesięciu krajach świata.  

DARIUSZ WIĘCASZEK – Północna Izba Gospodarcza, Szczecin. Rekomendacja: Przewodnicząca Zarządu Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Pomorze Zachodnie

Dariusz Więcaszek - Prezes Zarządu, Północna Izba Gospodarcza, Szczecin. Właściciel i współwłaściciel szeregu firm, ale przede wszystkim prezes Północnej Izby Gospodarczej, organizacji zrzeszającej ponad 1500 podmiotów gospodarczych w Zachodniopomorskiem. To ewenement w skali kraju. W ciągu dziesięciu lat izba z niewielkiej organizacji, liczącej 160 firm, stała się największą izbą regionalną w Polsce. Jej partnerami są organizacje z wielu państw europejskich. Izba prowadzi szeroką działalność edukacyjną i integracyjną, nawiązuje współpracę z uczelniami i szeroko pojętą kulturą. Prowadzi szeroką działalność charytatywną. Dariusz Więcaszek jako prezes Północnej Izby Gospodarczej jest inicjatorem większości jej działań. Funkcje prezesa izby pełni społecznie.  


Kategoria Firma:

EDBAK Sp. z o.o. – Piotrowice k. Lublina. Rekomendacja: Marszałek Województwa Lubelskiego

Edbak Sp. z o.o. - Prezes Edward Bąk, Piotrowice k. Lublina. Firma Edbak powstała w 1992 r., w niewielkiej lubelskiej miejscowości i w trudnych warunkach transformacji z jednoosobowego warsztatu rozwinęła się do ponad 100. osobowej spółki sprzedającej swoje innowacyjne i zaawansowane technicznie wyroby w kraju i za granicą. Główna produkcja to uchwyty ścienne, sufitowe, biurkowe, standy, wózki, infomaty (infokioski), obudowy, ściany wideo. Wszystkie te rozwiązania Edbak projektuje, wykonuje i w większości zgłasza do ochrony patentowej. Wykonuje również systemy transportu poziomego, w tym dla lotnisk wyposażenie dla stref bezpieczeństwa, czyli kontroli bagażu pasażerów.   

MILOO-ELECTRONICS Sp. z o.o. – Stary Wiśnicz. Rekomendacja: Marszałek Województwa Małopolskiego

Miloo-Electronics Sp. z o.o. - Prezes Przemysław Włodarczyk, Stary Wiśnicz. Jedna z wiodących polskich firm zajmujących się produkcją oświetlenia LED oraz rozwojem komercyjnych badań nad tą innowacyjną technologią. Pierwsze świetlówki LED jako zamienniki tradycyjnych świetlówek T8 stosowanych do oświetlania wnętrz urządzeń chłodniczych Miloo opracowała w 2006 r.. Rozwiązanie było rewolucyjne i przełomowe. W tej chwili produkty oświetleniowe LED trafiają do największych producentów urządzeń chłodniczych w Polsce. Dział badawczo-rozwojowy firmy jest autorem kilku zgłoszeń patentowych z dziedziny oświetlenia LED (5 zgłoszeń patentowych) oraz mechaniki precyzyjnej (2 przyznane patenty).

POLSKA ŻEGLUGA MORSKA – Szczecin. Rekomendacja: Przewodnicząca Zarządu Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Pomorze Zachodnie

Polska Żegluga Morska - Prezes Paweł Szynkaruk, Szczecin. Największy polski armator, który konsekwentnie i z wielką determinacją prowadzi odbudowę i umacnia na rynku światowym polską flotę handlową. W 2013 r. PŻM zrealizowała największy program inwestycyjny zakupu 38 statków o wartości ponad miliarda dolarów. Obecnie tworzony jest kolejny. W jego ramach mają powstać m.in. supernowoczesne ekologiczne promy, napędzane paliwem LNG. Nowe statki stworzą kolejne miejsca pracy, na których pracują wyłącznie polscy marynarze. Dzięki stałej odnowie tonażu, PŻM utrzymuje się w pierwszej piątce największych europejskich armatorów.   

    
Kategoria Produkt:

IdoSell Booking – IAI SA – Szczecin. Rekomendacja: Przewodnicząca Zarządu Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Pomorze Zachodnie

IdoSell Booking - IAI SA, Szczecin. Prezes Paweł Krzysztof Fornalski. IdoSell Booking to unikalny na skalę światową system rezerwacji miejsc noclegowych. Usługa umożliwia gościom składanie rezerwacji przez Internet, Facebook, a także z telefonu komórkowego i poprzez serwisy partnerskie. IdoSell Bookoing została zaprojektowana tak, aby zwiekszyć obłożenie miejsc noclegowych ograniczając jednocześnie czas potrzebny do zarządzania rezerwacjami oraz koszty recepcji. Dzięki temu systemowi każdy zainteresowany właściciel obiektu noclegowego może stworzyć internetową wizytówkę swojego ośrodka, skorzystać z darmowej aplikacji mobilnej i szereg narzędzi marketingowych, w tym Facebooka.  

Książka-Obraz – Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak & Ley  – Koszalin. Rekomendacja: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Książka - Obraz. Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley – Koszalin. Właściciele: Urszula Kurtiak i Edward Ley.  „Pamiętniki Adama i Ewy” Marka Twaina to jedna z naj­wspa­nial­szych powie­ści XX wieku. Można ją przeczytać w niezwykle wydanej formie. Książka została wydru­ko­wana w limi­towa­nym nakła­dzie, na arty­stycz­nych żeber­ko­wa­nych papie­rach i ręcz­nie opra­wiona w skórę. Część egzem­plarzy wydano w nowa­tor­skiej for­mie KSIĄŻKI – OBRAZU umiesz­czo­nej w ramie do zawie­sze­nia na ścia­nie. Jednak tylko wła­ści­ciel wie, jak książkę z tego obrazu można do czy­ta­nia wyjąć i ponow­nie włożyć. Ta nowa kon­cep­cja książki jest prawnie chro­niona przez Urząd Patentowy. Stanowi dzieło wyjątkowe, piękne i luksusowe, do oglądania i czytania.

Zeolity Syntetyczne – Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Geotechniki – Politechnika Lubelska. Rekomendacja: Marszałek Województwa Lubelskiego

Zeolity Syntetyczne. WBiA, Katedra Geotechniki, Politechnika Lubelska. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Franus. Zeolity to glinokrzemiany przestrzenne, minerały o niezwykłych właściwościach. Projekt badawczy prowadzony w Politechnice Lubelskiej pod kierunkiem prof. Franusa doprowadził do uzyskania zeolitów z popiołów lotnych. Na drodze syntezy uzyskano produkt bogaty w zeolity o szerokich mikroporach i dużej pojemności sorpcyjnej. Pod względem właściwości nie ma sobie równych pośród naturalnych zeolitów pochodzących z europejskich złóż. Synteza hydrotermalna zeolitów pozwoli na nowe racjonalne wykorzystanie surowców odpadowych (popiołów lotnych) i zastosowanie produktów syntezy w przemyśle i inżynierii środowiska. 


Kategoria Wynalazca:

Dr inż. LECHOSŁAW CIUPIK z Zespołem (LfC Sp. z o.o., Zielona Góra) – za System Kręgosłupowy DERO. Rekomendacja: Dyrektor Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności UPRP

Założyciel firmy LfC oraz główny twórca innowacyjnego i unikatowego w skali światowej Systemu Kręgosłupowego DERO wspierającego leczenie dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka. Od 25 lat zarządza firmą szczególnie poświęcając się życiowej pasji - inspirowaniu działalności badawczo-rozwojowej w zakresie bioinżynierii medycznej i wspomaganiu chirurgii zwłaszcza kręgosłupa. Autor i współautor ponad 200 publikacji i referatów oraz współtwórca szeregu wynalazków–patentów krajowych i zagranicznych, głównie dotyczących nowoczesnych wyrobów i metod dla chirurgii kręgosłupa. 

BARTOSZ WALENTYN (Okole k. Bydgoszczy) – za bucior parowy. Rekomendacja: Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Z wykształcenia historyk, z zamiłowania wynalazca, który w celu pogłębienia wiedzy mechanicznej podjął w ub.r. nowy fakultet na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Od 2006 r. członek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Pierwsze wyróżnienie za swoją twórczość wynalazczą otrzymał jako uczeń liceum w XXXIX Edycji Turnieju Młodych Mistrzów Techniki (Warszawa 2006). Jest autorem wielu innowacji, z których dwie otrzymały już prawo ochronne w Urzędzie Patentowym RP oraz wiele wyróżnień w kraju i za granicą. Jego największym osiągnięciem jest uzyskanie tytułu Lidera Innowacji 2008 i 2013. 

Prof. dr hab. inż. MIROSŁAW WENDEKER z Zespołem (Politechnika Lubelska, Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych) – za urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca. Rekomendacja: Przewodniczący Zarządu Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Profesor Wendeker, jako twórca i wynalazca, specjalizuje się w nowoczesnych układach sterowania i silnikach spalinowych. Za największy swój sukces uważa pierwszy i jedyny jak dotąd na świecie układ elektronicznego wtrysku benzyny do silnika lotniczego. Jest jednym z tych naukowców, którzy swoją działalność naukową i wynalazczą sprowadzają do opracowania rozwiązań potrzebnych w praktyce. Współpracuje ze światowymi firmami z USA, Niemiec i Austrii oraz uniwersytetami z Włoch i Francji. Poza tym jest cenionym mentorem młodych naukowców. Wypromował kilkunastu doktorów, napisał 9 książek i ponad 200 artykułów naukowych.   


Nagroda Specjalna w kategorii Polityk zostanie przyznana jednemu z trzech nominowanych przez Kapitułę polityków:LIDIA GĄDEK
- Lekarz medycyny, Posłanka, Komisja Zdrowia Sejmu RP, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki. Jest politykiem o bogatym doświadczeniu samorządowym, zmieniającym archaiczne rozumienie problemów służby zdrowia. Szczególnie ważna jest jej aktywność związana z profilaktyką i chorobami rzadkimi.
JERZY HAUSNER
- Prof. dr hab., ekonomista, Członek RPP, były wicepremier i minister gospodarki oraz minister skarbu państwa. Od połowy lat 90. pełnił szereg ważnych funkcji państwowych i rządowych. Autor planu naprawy finansów publicznych, tzw. plan Hausnera. Ostatnio, wraz z zespołem, również opracowania raportu dotyczącego wyzwań stojących przed polską gospodarką.
KRZYSZTOF ŻUK
- Dr, ekonomista, Prezydent Lublina, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Samorządowiec z doświadczeniem terytorialnym i pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni lubelskich. W 2009 r., po odejściu ze stanowiska podsekretarza stanu w MSP powrócił do pełnienia funkcji zastępcy prezydenta Lublina. W 2010 r. został wybrany na prezydenta Lublina.


O wyborze laureata w kategorii Polityk zadecydują głosy w plebiscycie online na stronie www.prestiz.info.pl.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnień nominowanym do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU – Edycja 2014 odbędzie się 30 marca 2015 r. w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie, siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy. dodano: 2015-03-13 09:07:52