Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Niemal 700 mln zł dla szkolnictwa wyższego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni – ścieżka I. Wysoka jakość merytoryczna projektów sprawiła, że budżet konkursu został zwiększony. Choć pierwotnie budżet I ścieżki konkursu wynosił 500 mln zł, to jakość wniosków, które wpłynęły do NCBR okazała się na tyle wysoka, że Centrum zdecydowało o jego zwiększeniu.
 
– Beneficjentami konkursu NCBR są polskie szkoły wyższe, publiczne i niepubliczne. Założeniem projektu jest dostosowanie programów kształcenia do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych. Jest to tym istotniejsze, że polska gospodarka stawia dziś na nowoczesne technologie wykorzystujące najnowsze naukowe odkrycia. Uczelnie mogą uzyskać bezzwrotne środki na realizację m.in. wysokiej jakości programów stażowych, studiów doktoranckich, szkoleń dla kadry dydaktycznej czy działających w ramach uczelni akademickich biur karier. Słowem – na realizację wszystkich inicjatyw, które pozwolą poprawić funkcjonowanie i ofertę polskich uczelni, tak aby w pełni wykorzystać ich potencjał naukowy. To oczywiście nowe szanse, ale i nowe wyzwania dla systemu szkolnictwa wyższego. Trzeba jednak pamiętać, że nasze uczelnie mają potencjał, aby kształcić ekspertów i to oni dają impuls do rozwoju naszego kraju – mówi wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
 
Zintegrowane Programy Uczelni to konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Choć pierwotnie budżet I ścieżki konkursu wynosił 500 mln zł, to jakość wniosków, które wpłynęły do NCBR okazała się na tyle wysoka, że Centrum zdecydowało o jego zwiększeniu. Dzięki temu, aż 100 uczelni otrzyma ponad 696 mln zł na realizację swoich pomysłów. Skorzysta blisko 95 tysięcy osób
studentów i pracowników szkół wyższych. Granty otrzymały uczelnie ze wszystkich województw; 20 uczelni z województwa mazowieckiego, 13 z dolnośląskiego, 12 ze śląskiego i 10 z wielkopolskiego.
 
– Związek pomiędzy poziomem innowacji w gospodarce, a jakością kształcenia jest oczywisty. Dlatego Centrum przez współpracę z uczelniami w całym kraju konsekwentnie dąży do wprowadzania zmian, które pozwolą kształcić efektywniej i bardziej kompleksowo. Chcemy, aby studenci otrzymywali nie tylko wiedzę, ale również praktykę, a uczelnie stały się nie tylko miejscem edukacji, ale przede wszystkim źródłem inspiracji – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.
 
W ramach pierwszej konkursowej ścieżki (wyniki dwóch pozostałych opublikowano wcześniej), swoje projekty mogły zgłaszać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, które kształcą co najmniej 200 studentów. Zgłoszone projekty musiały obejmować zakresem merytorycznym co najmniej 3 z 6 poniższych modułów:
  • Moduł programów kształcenia,
  • Moduł podnoszenia kompetencji,
  • Moduł programów stażowych,
  • Moduł  wsparcia  świadczenia  wysokiej  jakości  usług  przez  instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy,
  • Moduł studiów doktoranckich,
  • Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.
 
Źródło: NCBR. Pełna lista nagrodzonych projektów dostępna jest na stronie NCBR.
 

dodano: 2018-03-15 06:48:55