Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Niebanalnie o giełdzie

Wraz z rokiem szkolnym 2018/2019 dobiegła końca pierwsza edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Niebanalnie o giełdzie” skierowanego do nauczycieli szkół podstawowych (klas 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych nauczających przedmioty zawierające treści ekonomiczne. Ogólnopolska konferencja wieńcząca ten projekt edukacyjny odbyła się 6 czerwca br. na Sali Notowań GPW w Warszawie. W programie konferencji znalazły się m.in. debata ekspertów nt. edukacji ekonomicznej, podsumowanie realizacji projektu oraz wręczenie nagród w konkursie na scenariusz lekcji.

– Giełda Papierów Wartościowych oraz Fundacja GPW od wielu lat edukuje młodych. To działanie wynikające m.in. z naszej misji, która polega na budowaniu kultury inwestowania. Program „Niebanalnie o giełdzie” to unikalny projekt wpisujący się w szereg naszych działań i wysiłków ukierunkowanych na edukację naszego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb nauczycieli, którzy w ramach  nauczanych przedmiotów odnoszą się do zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym i giełdą
– podsumowała Alina Bączar-Bednorz, Wiceprezes Zarządu Fundacji GPW.

Ponad 400 uczestników projektu otrzymało wiele okazji do pogłębienia swojej wiedzy i wzmocnienia kompetencji w zakresie nauczania ekonomii, przede wszystkim poprzez udział w dziesięciu szkoleniach w dziewięciu miastach Polski, podczas których mogli wysłuchać  wykładów, wziąć udział w warsztatach oraz otrzymać bezpłatne materiały edukacyjne – podręcznik oraz pakiety edukacyjnej gry planszowej „Kawiarenki” dla całej klasy. W ramach projektu nauczyciele mieli także możliwość wzięcia udziału w konkursie na scenariusz lekcji na temat rynku kapitałowego i inwestowania, a także zyskali dostęp do materiałów edukacyjnych – w tym w szczególności do czterech odcinków filmu edukacyjnego „Mam zielone pojęcie o giełdzie”.

Zorganizowana 6 czerwca br. w siedzibie GPW w Warszawie konferencja była m.in. okazją do podsumowania pierwszej edycji projektu, zapoznania się z wynikami najnowszych badań „Diagnoza stanu wiedzy i świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży w Polsce” realizowanych na zlecenie Narodowego Banku Polskiego, a także  poznania oferty edukacyjnej zaprzyjaźnionych instytucji w ramach Strefy Edukacji Ekonomicznej oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami i uczestnikami wydarzenia. W ramach konferencji odbyła się również debata ekspertów „Jak efektywnie zachęcić młodzież do nauki przedsiębiorczości – wyzwania i rozwiązania”, w której można było usłyszeć opinie na ten temat z wielu perspektyw – instytucjonalnej, akademickiej, nauczycielskiej, biznesowej i studenckiej.

Ogólnopolską konferencję zwieńczyło uroczyste wręczenie nagród w konkursie dla nauczycieli przedmiotów zawierających treści ekonomiczne na scenariusz lekcji na temat rynku kapitałowego i inwestowania.

Powołana przez Zarząd Fundacji GPW Kapituła Konkursu oceniała poziom merytoryczny scenariuszy oraz formę zaproponowanej lekcji, a w szczególności jej zgodność z tematem, kreatywność, oryginalność, samodzielność i innowacyjność, wykorzystanie nowoczesnych technik, a także dobór źródeł bibliograficznych poprawność językową.

Decyzją Komisji Konkursowej nagrody i wyróżnienia zdobyli:

Nagrody:
  • 1 miejsce: Grażyna Modrzewska, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie, scenariusz „Giełda na lekcji matematyki – powtórzenie działań na liczbach”
  • 2 miejsce: Małgorzata Grzanka, II LO im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu, scenariusz „Giełdowe rozgrywki – lekcja powtórzeniowa”
  • 3 miejsce: Jadwiga Święs, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach, scenariusz „GPW w praktyce”
Wyróżnienia
  • Elżbieta Rutka-Wierzejska, VII LO im. J. Słowackiego w Warszawie, scenariusz „Debata oksfordzka o rynku kapitałowym”
  • Grażyna Dudek, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu, scenariusz „Pieniądze nie rosną na drzewach – podstawy inwestowania”
  • Anna Odachowska, Szkoła Podstawowa w Smolcu, scenariusz „Zaczynamy inwestować na GPW”
  • Tomasz Strachanowski, Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu, scenariusz „Notowanie, czyli jak giełda wyznacza cenę równowagi”.
Zwycięskie scenariusze już wkrótce zostaną opublikowane na stronie https://wizytyszkolnegpw.pl/nog-materialy-online.

Projekt „Niebanalnie o giełdzie” realizowany jest przez Fundację GPW we współpracy Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Partnerami  projektu są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Komisja Nadzoru Finansowego oraz ośrodki akademickie, w których realizowane były lokalne szkolenia.


Źródło: GPW. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: http://wizytyszkolnegpw.pl/niebanalnie-o-gieldzie.


dodano: 2019-06-13 07:15:29