Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Na wsparcie świętokrzyskiego biznesu trafi 209 milionów złotych

We wtorek, 27 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z udziałem marszałka Adama Jarubasa podpisane zostały umowy operacyjne pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a instytucjami otoczenia biznesu, które będą pełnić rolę pośredników finansowych – Funduszem Pożyczkowym Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o., Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, Lubelską Fundacją Rozwoju oraz Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. W ramach tego działania, na wsparcie świętokrzyskiego biznesu trafi w sumie 209 milionów złotych. Obecnie uruchomiana jest pierwsza transza tej kwoty – 50 milionów złotych.Umowa między Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zarządzanie tzw. funduszem funduszy i wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działania „Instrumenty finansowe dla MŚP”,  podpisana została 30 czerwca 2017 r. Dzięki tej umowie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego będą mogły korzystać z preferencyjnych pożyczek i poręczeń na rozwijanie i prowadzenie swojej działalności gospodarczej.Wszyscy pośrednicy finansowi, którzy podpisali umowy wyłonieni zostali w przetargu, który Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił w grudniu 2017 roku na kwotę 48 milionów złotych. Pierwsza z umów, z Fundacją Rozwoju Regionu Pierzchnica już została podpisana (wartość umowy – 5 milionów złotych). W ramach podpisanych umów Bank Gospodarstwa Krajowego przekaże: Funduszowi Pożyczkowemu Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. kwotę 20 milionów złotych, Krajowemu Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości – 12 milionów złotych, Lubelskiej Fundacji Rozwoju kwotę 8 milionów złotych i Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach – kwotę 3 milionów złotych. – Obserwujemy w rozmowach z przedsiębiorcami, że problem w dostępie do kapitału jest kryterium ograniczającym rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie. Mam nadzieję, że pojawienie się nowych instrumentów pożyczkowych w instytucjach otoczenia biznesu tzw. pośredników finansowych, pozwoli firmom korzystać z pomocy finansowej. Liczymy, że nowe fundusze z RPOWŚ będą wspierać ciekawe pomysły, inwestycyjne naszych świętokrzyskich przedsiębiorców – mówił marszałek Adam Jarubas.W ramach projektu „Przedsiębiorcze Świętokrzyskie” finansowane będą inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego, których celem jest wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe lub istotnie ulepszone produkty bądź usługi. Pośrednicy finansowi oferować będą pożyczki dla sektora MŚP – maksymalna wartość pożyczki to 1 mln zł, okres spłaty 5 lat, przy maksymalnym 6 miesięcznym okresie karencji i oprocentowaniu na warunkach rynkowych lub preferencyjnych.


Źródło: UMWŚ


dodano: 2018-04-03 06:25:52