Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
NFZ powinien płacić za jakość świadczeń


Politycy tworzą regulacje, które pozornie zwiększają nakłady na opiekę zdrowotną. Tymczasem pacjenci nadal latami czekają w kolejce do świadczeń, a pieniądze wciąż za nimi nie idą. Co gorsza, Narodowy Fundusz Zdrowia próbuje narzucić im, gdzie mają się leczyć, choć przecież pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy.


Szkoda, że przez tyle lat funkcjonowania systemu ubezpieczenia zdrowotnego – niedawno obchodził on 20-te urodziny – nie udało się znaleźć rozwiązań, które pozwoliłyby płacić za efekt zdrowotny, czyli za jakość udzielanych świadczeń. Takie podejście wyszłoby naprzeciw oczekiwaniom nie tylko pacjentów, ale i świadczeniodawców.

Bez problemu można dziś wskazać placówki, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem pacjentów. Każdy świadczeniodawca latami wyrabia sobie bowiem u pacjentów określoną opinię. Sposób organizacji opieki i jakość realizowanych świadczeń – choć nie są mierzone przez płatnika, czyli NFZ – decydują jednak o wyborach pacjentów. Czas najwyższy, aby płatnik wyszedł naprzeciw pacjentowi, uszanował jego wybór i zabezpieczył odpowiednie środki finansowe – tak, by świadczeniodawca mógł zrealizować świadczenia bez konieczności tworzenia gigantycznych kolejek. W tym celu niezbędne jest wdrożenie rozwiązań dotyczących rejestrów medycznych, a także płacenie za jakość usług i efekt zdrowotny – a więc za to, co przyciąga pacjentów.

Niedopuszczalne jest, by NFZ ignorował świadczeniodawców, których usługi pacjenci doceniają i świadomie wybierają, nawet jeśli oznacza to oczekiwanie w długiej kolejce. Nie można zapominać o tym, że system opieki zdrowotnej jest dla pacjenta, a nie odwrotnie. Należy więc wprowadzić procedury, które pozwolą w sformalizowany sposób ocenić jakość usług medycznych i uzależnić od niej płatności.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiejdodano: 2019-03-29 06:50:17