Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Morskie projekty energetyczne z udziałem Tele-Foniki Kable


W pierwszych dniach sierpnia oficjalnie uruchomiona została druga, co do wielkości morska farma wiatrowa w Wielkiej Brytanii
Greater Gabbard. Farmę oddaloną ok. 23 mile od wybrzeża tworzy 140 turbin wiatrowych o mocy 3,6 MW każda. Dla okablowania połączeń między turbinami oraz przyłączenia farmy do sieci energetycznej na lądzie wykorzystano blisko 800 km kabli różnych typów. Niektóre z nich wykonano z żył izolowanych średnich napięć wyprodukowanych w Polsce przez spółkę Tele-Fonika Kable.

Morska energetyka wiatrowa to bardzo ciekawe i złożone projekty inwestycyjne – podkreśla Aleksy Pachwicewicz, rzecznik prasowy spółki Tele-Fonika Kable. – Wymagające kabli skonstruowanych z uwzględnieniem ekstremalnych warunków eksploatacji w rejonie lokalizacji farmy wiatrowej. To bardzo atrakcyjny sektor rynku, na którym funkcjonujemy od wielu lat i chcemy umacniać naszą pozycję – dodaje A. Pachwicewicz.

To kolejny morski projekt energetyczny, w którym do wykonania kabla podmorskiego zostały zastosowane polskie jednożyłowe uszczelnione żyły. Pierwsze dostawy na potrzeby takich inwestycji związane były z realizacją uważanej za największą na świecie farmę offshorową London Array o łącznej mocy 630 MW wytwarzanej przez 175 zainstalowanych tam turbin. Również w dostawach kabli na tę inwestycję uczestniczyła spółka Tele-Fonika Kable. Ponadto żyły kablowe TF Kable były wykorzystane w kablach podmorskich przy następujących projektach w Wielkiej Brytanii: Wavehub i GunsFleet Sands oraz w farmie offshorowej Meerwind na niemieckich wodach terytorialnych.

Łączna moc energii elektrycznej wytwarzanych przez morskie farmy wiatrowe w Anglii wynosi ok. 3,6  GW (gigawatów). Zgodnie z dostępnymi informacjami do 2020 roku Wielka Brytania chce zwiększyć tę ilość do 18 GW.

Według niezależnego Instytutu Energetyki Odnawialnej, realny potencjał rynkowy energetyki wiatrowej w Polsce to ok. 11,5 GW lądowej energetyki wiatrowej, oraz 1,5 GW morskiej energetyki wiatrowej.

W latach 2004-2011 moc wszystkich instalacji OZE w Polsce wzrosła ponad trzykrotnie: z nieco powyżej 1 GW w 2004 do ponad 3 GW w 2011 roku. W głównej mierze wzrost ten wynikał z przyrostu mocy farm wiatrowych. W 2011 roku w strukturze wytwarzania OZE z farm wiatrowych pochodziło 52 proc. energii odnawialnej wytwarzanej w naszym kraju.

Tymczasem w
Polsce budowa morskich farm wiatrowych nie wyszła poza fazę dyskusji. Raport opracowany przez Ernst & Young na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wskazuje, że morska energetyka wiatrowa to nie tylko korzyści z produkowanej energii elektrycznej oraz tysiące nowych miejsc pracy, ale również szansa na ożywienie przemysłu – szczególnie stoczniowego, maszynowego i elektrotechnicznego. Jej rozwój przyniósłby także oszczędności związane z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla. Ernst & Young w swoim opracowaniu prognozuje, że w trakcie realizacji zamówień związanych z budową polskich farm w powiązanych sektorach z morską energetyką wiatrową może powstać do 32 tysięcy nowych miejsc. Jako odpowiednie lokalizacje pod budowę morskich farm wiatrowych wskazane zostały obszary położone pomiędzy Grzybowem (woj. zachodniopomorskie) a Lubiatowem (woj. pomorskie), czyli obszary położone w rejonie Ławicy Słupskiej, wzdłuż zachodniego i południowego stoku Ławicy Środkowej oraz na wysokości Kołobrzegu.

Warto zauważyć, że energetyka wiatrowa, dostarczając ok. 2 proc. globalnego zużycia energii elektrycznej jest już obecnie światowym liderem „zielonych” technologii. Szereg technologii wykorzystywanych w morskiej energetyce wiatrowej ma charakter innowacyjny, więc może przyczynić się do skokowej modernizacji zaangażowanych w nią przedsiębiorstw produkcyjnych i budowlanych oraz transferu do Polski najnowszych technologii. (Tadeusz Blofer)


Tele-Fonika Kable jest 3. producentem kabli w Europie. Spółka eksportuje wyroby do ponad 90 krajów. W swoim asortymencie ma 25 tys. typów kabli, które posiadają stosowne certyfikaty, jakości przyznane przez niezależne, renomowane jednostki certyfikujące. Spółka łączy dobre tradycje przemysłu kablowego z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi. W skład Grupy Tele-Fonika Kable wchodzą spółki handlowe odpowiadające za dystrybucje wyrobów na całym świecie, zakłady produkcyjne (5 zlokalizowanych w Polsce, 1 w Serbii, 1 na Ukrainie) oraz Zakład Recyklingu Odpadów Kablowych w Bukownie (Polska).


dodano: 2013-09-27 10:40:51