Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Mniej upadłości podmiotów gospodarczych w II kwartale 2019 r.

Według GUS w II kwartale 2019 r. odnotowano 131 upadłości podmiotów gospodarczych, czyli o 26,0% mniej w ujęciu rok do roku. W tym okresie nastąpiło też 94 385 rejestracji podmiotów gospodarczych – o 5,6% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.Jeśli chodzi o upadłości, największy spadek ich liczby nastąpił w przemyśle, handlu, naprawie pojazdów samochodowych, budownictwie, transporcie i gospodarce magazynowej. Wzrost liczby upadłości, w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, odnotowano natomiast w usługach oraz w zakwaterowaniu i gastronomii.

Duży spadek liczby upadłości w ujęciu rocznym jest częściowo wynikiem wysokiej bazy (wyjątkowo duża liczba upadłości – 177 – podmiotów w II kwartale 2018 r.). Niemniej jeśli przyjąć za punkt odniesienia dwa poprzednie kwartały, w których liczba upadłości była na zbliżonym poziomie (154-155), spadek był również wyraźny (-15%).

Co do rejestracji, to największy spadek ich liczby (o 12,1%) nastąpił w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych. Mniejszą liczbę rejestracji niż rok wcześniej (dynamika w przedziale 8,4%-5,8%) stwierdzono w informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej, usługach, zakwaterowaniu i gastronomii oraz przemyśle. Wzrost liczby rejestracji nastąpił tylko w budownictwie (o 0,8%).


Źródło: GUS


dodano: 2019-08-14 07:15:13