Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Mimo pogłębiającej się deflacji polska gospodarka radzi sobie nie najgorzej

W styczniu br. ceny spadły o 1,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku – wynika z najnowszych danych GUS. – Mimo pogłębiającej się deflacji polska gospodarka radzi sobie nie najgorzej. Spadek głównego wskaźnika cen jest wciąż napędzany przez taniejące paliwa i żywność, co w pewnej mierze wydaje się nawet korzystne, gdyż ogranicza koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa oraz podnosi siłę nabywczą gospodarstw domowych. Do zadań władz monetarnych należy jednak dbanie o stabilność cen – i to prawdopodobnie przesądzi o tym, że w marcu Rada Polityki Pieniężnej dokona obniżki stóp procentowych – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

Deflacja, utrzymująca się już od siedmiu miesięcy, na początku 2015 r. uległa dalszemu pogłębieniu. Najprawdopodobniej wciąż dotyczy ona jednak głównie artykułów spożywczych oraz paliw – ostatnie szacunki NBP co do inflacji bazowej, po wyłączeniu cen żywności i energii, wskazują wręcz na to, że dynamika cen pozostałych produktów nie tylko pozostaje dodatnia, lecz także wręcz nieznacznie przyspiesza.
 
Spadek cen ropy naftowej na światowych rynkach istotnie wyhamował w ostatnim czasie, a nawet mieliśmy do czynienia z pewną korektą wzrostową. Zakładając, że w kolejnych okresach nastąpi stabilizacja cen surowców energetycznych, przełoży się to jednak na istotne ograniczenie skali deflacji dopiero w drugiej połowie roku.
 
Wydaje się, że pomimo utrzymywania się spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych przez ponad pół roku, nie są jak dotąd zbyt silnie odczuwane negatywne efekty występowania tego zjawiska. Trudno mówić o tym, że mamy do czynienia ze spiralą deflacyjną, jeśli spadek głównego wskaźnika cen jest napędzany wyłącznie przez ujemną dynamikę dwóch istotnych grup produktów. Obserwowana w ostatnim czasie poprawa wskaźników makroekonomicznych, w tym gwałtowny wzrost indeksu PMI w styczniu, sugeruje, że deflacja nie wyrządza poważnych szkód polskiej gospodarce, a być może nawet w pewnej mierze stymuluje jej wzrost – za sprawą pozytywnego impulsu podażowego po stronie kosztów oraz zwiększonej siły nabywczej gospodarstw domowych.
 
RPP była dotychczas niechętna poluzowaniu kursu polityki monetarnej, gdyż dynamika wzrostu gospodarczego utrzymywała się na relatywnie wysokim poziomie. Pogłębienie się deflacji w styczniu uprawdopodobnia scenariusz, w którym Rada obniży stopy procentowe w marcu – zwłaszcza że wówczas dostępna będzie nowa projekcja inflacji.
 
Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP


Źródło: Pracodawcy RP. Fot.youtube


dodano: 2015-02-16 09:24:19