Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Milion pożyczki, pół miliona poręczenia dla biznesu


W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim, 20 czerwca br. miało miejsce podpisanie umowy o finansowanie projektu, wartego pół miliarda złotych. Marszałek Piotr Całbecki i prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Przemysław Woliński podpisali umowę, na którą czekają przedsiębiorcy. Na pożyczki i poręczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw zostanie przeznaczone łącznie blisko 900 milionów złotych (211 mln euro).


– To, co mamy przedsiębiorcom do zaoferowania w tej perspektywie finansowej, to przede wszystkim tak zwane instrumenty zwrotne. Nasz Fundusz Rozwoju uruchomi te, które, jak liczymy, pozwolą się rozwinąć innowacyjnym przedsięwzięciom. To inwestycja w przyszłość, pieniądze, na które czekają małe i średnie przedsiębiorstwa – podkreślił w wystąpieniu dla mediów marszałek Piotr Całbecki.
 
Podpisanie umowy otwiera funduszowi drogę do stworzenia kaskadowej struktury wdrażającej – najpierw w przetargu, który powinien zostać ogłoszony jeszcze w lipcu, zostaną wybrani pośrednicy finansowi i to oni będą oferować przedsiębiorcom pożyczki, inwestycyjne i na rozwój, oraz poręczenia, które KPFR, jako menedżer „funduszu funduszy”, sfinansuje. Pożyczki, na 7, a nawet na 10 lat, wyniosą do miliona złotych (w określonych sytuacjach do 2 milionów), poręczenia połowę tej sumy. Zakłada się, że skorzysta z nich od pięciuset do tysiąca firm (mikro, małych i średnich), pierwsze już w tym roku, co najmniej sto do końca przyszłego.    
 
Dwie pozostałe instytucje, którym powierzono administrowanie pieniędzmi kujawsko-pomorskiego RPO na instrumenty finansowe dla biznesu, to Bank Gospodarstwa Krajowego (umowa o finansowanie została podpisana w marcu) i Europejski Bank Inwestycyjny (umowa zostanie podpisana do końca roku). Środki, którymi dysponuje BGK, będą wspierać mikroprzedsiębiorstwa, projekty badawczo-rozwojowe, przedsiębiorczość akademicką oraz zagraniczne kontakty biznesowe. Te, które pozostaną w gestii EBI, przeznaczone zostaną na energetykę opartą o źródła odnawialne i projekty w dziedzinie efektywności energetycznej.
 
Podpisana umowa o finansowanie jest największą, co do wartości, w kujawsko-pomorskim RPO. Wartość kontraktacji w programie przekracza obecnie miliard złotych.


Źródło: Biuro Prasowe Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPdodano: 2017-06-21 07:42:27