Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Mielecka Specjalna Strefa Ekonomiczna powiększona

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC została powiększona o ponad 110 ha. Włączenie tych gruntów w granice strefy reguluje projekt rozporządzenia przyjęty przez Radę Ministrów 2 grudnia 2014 roku. Celem zmiany granic strefy jest intensyfikacja wykorzystania instrumentu specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju nowych inwestycji. Pozwoli to przede wszystkim zwiększyć innowacyjność projektów, podnoszących konkurencyjność polskiej gospodarki oraz tworzących nowe miejsca pracy.

W oparciu o średnie wyniki uzyskane w strefie mieleckiej na koniec 2013 r. szacuje się, że na włączanym obszarze powstanie ok. 5722 nowych miejsc pracy i poniesione zostaną nakłady inwestycyjne w wysokości blisko 1481 mln zł.

Zgody na włączenie proponowanych terenów do SSE potwierdzają uchwały podjęte przez właściwe terytorialne rady miast i gminy oraz oświadczenia właścicieli gruntów. Zmiana granic została pozytywnie zaopiniowana przez zarządy województw podkarpackiego i lubelskiego.

SSE EURO-PARK MIELEC - pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna - powstała w Mielcu w 1995 r. Stanowi wyodrębniony administracyjnie obszar, na którym inwestorzy – zarówno polscy jak i zagraniczni – mogą prowadzić działalność gospodarczą na uprzywilejowanych warunkach, gwarantowanych ustawowo.  Na jej potencjał składa się teraz: 1473 ha powierzchni, 25 podstref, 6,2 mld zł poniesionych nakładów inwestycyjnych, 26 208 utworzonych nowych miejsc pracy. W efekcie,
mielecka strefa w rankingu KPMG, według oceny inwestorów uplasowała się na wysokiej szóstej pozycji z oceną 4,29 (w pięciopunktowej skali).

Źródło: MG, ARP, SSE Euro-Park Mielec


dodano: 2014-12-03 09:20:50