Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Marszałkowie o polityce spójności


Marszałkowie województw polskich spotkali się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju z dyrektorem generalnym DG REGIO Komisji Europejskiej Markiem Lemaitrem. Tematem rozmów była polityka spójności UE w nadchodzącym okresie programowania. Mazowsze reprezentowali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 
Czym jest polityka spójności

Polityka spójności jest główną polityką inwestycyjną UE i jednym z jej najbardziej konkretnych wyrazów solidarności. Choć gospodarka unijna stale się rozwija nadal potrzebne są wysiłki inwestycyjne by przezwyciężyć różnice utrzymujące się między państwami członkowskimi i wewnątrz nich. Z przewidzianym na lata 2021–2027 budżetem w wysokości 373 mld euro można te różnice wyrównywać. Od tego, jak polityka spójności Unii Europejskiej będzie wyglądała po 2020 r. zależy dalszy rozwój zarówno naszego kraju, jak i innych państw członkowskich.
 
Ciężka sytuacja Mazowsza

Jak wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego, w latach 2007–2015 Mazowsze było jednym z najszybciej rozwijających się regionów Unii Europejskiej pod względem PKB na głowę mieszkańca i jednocześnie najbogatszym polskim regionem (109 proc. średniej unijnej). Niestety przy bogatej Warszawie (148 proc. średniej unijnej) reszta Mazowsza wypada słabo (60 proc. średniej). W efekcie plasuje się wśród najsłabszych gospodarczo regionów UE. Sytuacja ta była przesłanką do statystycznego podziału regionu typu NUTS 2, a konsekwencji także NUTS 3 bez dokonywania zmiany podziału administracyjnego.
 
Mazowsze podzielono na region warszawski stołeczny, który obejmuje miasto stołeczne Warszawę wraz z 9 sąsiadującymi powiatami: grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim i wołomińskim oraz na region Mazowiecki regionalny, który obejmuje pozostałą część województwa mazowieckiego. W swoim wystąpieniu marszałek Adam Struzik apelował, by podział ten był brany pod uwagę przy rozdzielaniu środków finansowych z UE. W przeciwnym razie Mazowsze zostanie zakwalifikowane jako region bogaty, ze średnim PKB na głowę mieszkańca powyżej średniej europejskiej, co bardzo niekorzystnie wpłynie na wysokość środków, o które będziemy mogli aplikować.


Źródło: UMWM / Dorota Łucja Cichocka
 

dodano: 2018-06-25 06:48:37