Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Marcowa projekcja inflacji i PKB


Instytut Ekonomiczny NBP w przedstawionej w poniedziałek projekcji inflacji i wzrostu PKB wskazuje, że w horyzoncie do końca 2015 r. inflacja pozostanie na bardzo niskim poziomie, ma się trwale obniżyć do poziomu ok. 1,5 proc., a wzrost PKB będzie przyspieszał i w 2013 r. ulegnie dalszemu obniżeniu do 1,3 proc.
Jacek Kotłowski z NBP powiedział, że: - Mamy prognozę dosyć pesymistyczną, wzrost PKB na poziomie 1,3 w skali roku. Nie jest to recesja, ale poziom znacznie poniżej naszego potencjału.

Centralna ścieżka projekcji przedstawia wariant rozwoju sytuacji o najwyższym prawdopodobieństwie spełnienia. Zgodnie z tą ścieżką najnowszej projekcji, inflacja do końca 2015 r. kształtować się będzie bardzo blisko poziomu 1,6 proc. Polski PKB wzrośnie w tym roku prawdopodobnie o 1,3 proc., w roku 2014 o 2,6 proc., a w 2015 o 3,1 proc. W odniesieniu do tych danych prof. Andrzej Sławiński, dyrektor generalny IE NBP zapewniał, że: - Nie znam prognoz, tak polskich jak i zagranicznych, które byłyby równie trafne w przewidywaniu wzrostu PKB w Polsce, jak projekcje NBP.


Projekcja PKB                                                            Projekcjainflacji
PKB (r/r %)
201220132014Inflacja CPI (r/r %)
201220132014
III.20132,11,32,6III.20133,71,61,6
XI.20122,31,52,3XI.20123,82,51,5

Projekcja zawiera rozdział analizujący ryzyka, które mogą sprawić, że rzeczywistość będzie odbiegać od wskazań projekcji. Podobnie jak w przypadku poprzednich projekcji, zdecydowana większość tych ryzyk związana jest z niepewnością, jak będzie się rozwijała sytuacja w otoczeniu zewnętrznym naszego kraju, zwłaszcza w strefie euro.

Źródło: NBP


dodano: 2013-03-13 09:34:02