Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Maple Bear wchodzi na polski rynek

Maple Bear – globalna sieć dwujęzycznych przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, oferująca edukację w systemie kanadyjskim – wchodzi do Polski. Ze względu na duży potencjał rynkowy i wysoką dynamikę wzrostu na rynku prywatnych usług edukacyjnych, przekraczającą od 2010 roku poziom 10 proc. – Polska znalazła się w I etapie podboju Europy przez Maple Bear. Do 2029 roku ma powstać co najmniej 20 dwujęzycznych przedszkoli i szkół podstawowych, z opcją rozszerzenia pakietu edukacyjnego o szkoły średnie.Dane niezależnych ekspertów, oszacowane na podstawie informacji z MEN, wskazują, że w wyniku reformy edukacji w Polsce w latach 2017/2018, związanej z likwidacją gimnazjów, o ok. 22 proc. wzrosła liczba prywatnych szkół podstawowych, w których odnotowano aż 48 proc. wzrost liczby uczniów. Tendencja ta cały czas się utrzymuje, co daje dobre perspektywy dla prywatnej edukacji na wszystkich poziomach kształcenia.

W Polsce, pod szyldem Maple Bear, ma powstać do 2029 roku co najmniej 20 dwujęzycznych przedszkoli i szkół podstawowych, z opcją rozszerzenia pakietu edukacyjnego o szkoły średnie. Placówki tej globalnej sieci uzupełnią w pierwszej kolejności edukacyjną mapę największych aglomeracji miejskich. Maple Bear celuje w takie miasta, jak: Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Łódź i Szczecin, ale nie wyklucza – w miarę zainteresowania inwestorów wspólną inicjatywą na rynku oświaty – uruchamiania przedszkoli i szkół w mniejszych miejscowościach. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Maple Bear szacuje, że uruchomienie w Polsce w ciągu najbliższych 10 lat co najmniej 20 placówek franczyzowych – w których edukację podejmie około 3,5 tys. dzieci – zapewni ponad 300 nowych miejsc pracy dla wychowawców przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz nauczycieli przedmiotowych.

– Tak intensywny rozwój globalny placówek edukacyjnych pod marką Maple Bear jest wymiernym efektem nie tylko skuteczności naszego systemu i metod nauczania, ale też oznaką sukcesu naszych partnerów franczyzowych na całym świecie, którzy zdecydowali się na prowadzenie biznesu w długofalowej współpracy z nami. Jesteśmy przekonani – w oparciu o trwające cały czas rozmowy z potencjalnymi inwestorami w Europie Środkowo-Wschodniej – że w Polsce będzie to wyglądało bardzo podobnie. Nie stawiamy jednocześnie żadnych ograniczeń ilościowych, co do liczby placówek, zatem opcja nawiązania współpracy pozostaje otwarta dla każdego, kto wiąże swoją przyszłość ze sprawdzonym, przetestowanym na całym świecie i tym samym bezpiecznym rynkowo biznesem na rynku usług edukacyjnych – zapewnia Yann Bidan, dyrektor generalny Maple Bear na Europę Środkowo-Wschodnią.

Według międzynarodowego badania PISA, koordynowanego przez OECD, kanadyjski system edukacji stale plasuje się w pierwszej szóstce na świecie. Kanada – zajmując wysokie 5. miejsce w rankingu najlepszych systemów edukacji – wyprzedza wszystkie pozostałe kraje anglojęzyczne na świecie (Wielka Brytania – 22. miejsce, Stany Zjednoczone – 30. miejsce), a także europejskich liderów w dziedzinie gospodarki i edukacji (Francja – 24. miejsce, Niemcy – 12. miejsce). W tym rankingu Polska plasuje się na 18. miejscu.

Kanadyjska metodologia nauczania opiera się na przygotowaniu młodzieży do kształcenia się przez całe życie, odnoszenia sukcesów i stawania się obywatelami świata. System kanadyjskiej oświaty ma na celu kompleksowe kształcenie ucznia pod względem fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym i społecznym, z naciskiem na trzy fundamentalne elementy: kreatywność, współpracę i umiejętność krytycznego myślenia.


Źródło: Maple Bear - globalna sieć oferująca edukację w systemie kanadyjskim w dwujęzycznym nauczaniu.


dodano: 2019-04-11 06:49:30