Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Made in Małopolska

Silna marka regionu ma niebagatelny wpływ na rozwój turystyki i biznesu. Wyróżnia region na tle innych obszarów. Buduje poczucie więzi wśród mieszkańców, którzy coraz chętniej identyfikują się ze swoim regionem. To tylko kilka z wielu przesłanek, które decydują o podejmowaniu w ostatnich latach przez Województwo Małopolskie szeregu działań związanych z kreowaniem marki Małopolska. Jednym z nich jest organizowany po raz drugi Kongres Marki Małopolska. 

To wydarzenie, które przyczynia się do wzmacniania marki Małopolska, stanowi platformę współpracy i wymiany doświadczeń. Angażuje w proces kreowania marki regionu małopolskie gminy, środowiska biznesu i kultury oraz specjalistów w dziedzinie marketingu i promocji.

W tym roku wydarzenie odbywa się w dniach 10-11 października 2018 r. w Krynicy Zdroju. Kongres, którego tematem przewodnim jest projekt województwa Made in Małopolska, jest okazją do zaprezentowania pierwszych efektów współpracy w ramach tej inicjatywy.

– Nasz region to miejsce, w którym żyją ludzie z ogromnym potencjałem oraz odważnie realizujący swoje marzenia i pasje. Projekt Made in Małopolska pozwolił nam stworzyć przestrzeń do promocji ich pomysłów i idei. To jednak nie wszystko, gdyż poprzez wspólne działania samorządu, małopolskich firm czy organizacji pozarządowych, udowadniamy ludziom z całego świata, że Małopolska wyróżnia się nie tylko na tle pozostałych województw, ale też innych regionów Europy – mówił
podczas otwarcia kongresu marszałek województwa Jacek Krupa. – Budowanie marki to trudny i długotrwały proces, wymagający pogłębionej analizy miejsca oraz poznania zarówno jego walorów, jak i wad. Cieszę się, że dziś spotykamy się, aby rozmawiać o tym, jakie wyzwania wciąż przed nami stoją, jeżeli chodzi o budowanie marki naszego regionu, czyli Małopolski – kontynuował marszałek Krupa.


Wydarzenie to także przestrzeń do wymiany doświadczeń w zakresie marketingu miejsc, wyrażenia swoich opinii i spostrzeżeń dotyczących współpracy na rzecz rozwoju marki regionu.

Wspólne spotkania mogą stać się impulsem do podejmowania współpracy w obszarze promocji regionu oraz marek lokalnych. Pokazać wynikające z niej korzyści, które przekładają się m.in. na dobre zmiany w lokalnym środowisku,  scalanie potencjału regionu oraz jego wizerunek na zewnątrz.  

Udział w kongresie jest również okazją do poszerzenia wiedzy na temat szeroko pojętego marketingu terytorialnego czy nowoczesnych narzędzi komunikacji marketingowej.

Kongres skierowany jest do włodarzy gmin, miast i powiatów, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji zaangażowanych w System Koordynacji Marki Małopolska, którzy zajmują się promocją, marketingiem i zagadnieniami public relations, partnerów i potencjalnych partnerów projektu Made in Małopolska oraz instytucji i firm realizujących działania kreujące markę Małopolska.

W  czasie trwania kongresu poznamy zwycięzców konkursu pn. BEZ (PRZE)TARGU dedykowanego jednostkom samorządu terytorialnego oraz instytucjom zaangażowanym w System Koordynacji Marki Małopolska. Nagrody trafią do inicjatorów najlepszych i niestandardowych praktyk budujących markę miejsca w oparciu o wartości.


Źródło: Kongres Marki Małopolska


dodano: 2018-10-11 07:12:52