Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Mały jubileusz kryształowej nagrody


Jerzy Byra

Czyli – 5. edycja Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU. Kryształowej, bo poza tym, że statuetka wykonana jest z krystalicznego materiału, odzwierciedla wszystkie jego przymioty, jako ideału w życiu. W naszym przypadku przedsiębiorców, wynalazców, firm, produktów i polityków. To oni, za swą kryształową postawę: prawą i nieprzekupną, wiarygodną i bez skazy, solidną i odpowiedzialną, godną czci, szacunku i zaufania
honorowani są kryształowymi statuetkami, które w następnych latach mają możliwość potwierdzać takimiż brylantami.

Otrzymują te nagrody za swą pozytywną reputację, opinię, jaką mają wśród ludzi. Tymi ludźmi są zaproszone do współpracy instytucje, organizacje i media. To one rekomendują swoich najlepszych kandydatów. Dopiero spośród nich Kapituła dokonuje wyboru tych, którzy na to miano, według określonych kryteriów, zasługują. Są to właściciele i menedżerowie, firmy i produkty oraz wynalazcy, którym tytuł RENOMA ROKU Kapituła nadaje w oparciu o takie wartości jak: wiarygodność, niezawodność, zaufanie i odpowiedzialność. W rezultacie – za ich postawę, zaangażowanie, wytrwałość i osiągnięcia gospodarcze, za zdobycie uznania społecznego i wysokiej pozycji biznesowej na rynku.

A że zdobycie takiego kapitału zaufania jest inwestycją trudną, długotrwałą i wymagającą wielkiej konsekwencji – tym bardziej warto o budowaniu dobrej reputacji pamiętać. Firmy i przedsiębiorcy o nieskazitelnej reputacji cieszą się bowiem uznaniem, stają się wzorowym przykładem cech społecznie ważnych. Taka reputacja podnosi ich prestiż i bezpośrednio wpływa na wizerunek całego środowiska, czyli wszystkich interesariuszy, od których zależy ich pomyślny rozwój. Reputację tworzy się bowiem w rezultacie spójnych działań.

Jednym z ważniejszych działań dla budowania reputacji i kapitału zaufania jest komunikacja. To ona służy realizacji konkretnych celów biznesowych przedsiębiorstwa. Zarówno w budowaniu wartości, jak i wspieraniu sprzedaży, pozyskiwaniu klientów lub konsumentów, usprawnianiu funkcjonowania organizacji.

A skoro firmy i przedsiębiorcy o dobrej reputacji zawsze budzą pozytywne emocje, są lubiani, cenieni i szanowani – stąd ustanowiona przez redakcję gospodarcza Nagroda Prestiżu RENOMA ROKU. Ma ona na uwadze dwa cele:

Pierwszy –  zwrócenie uwagi menedżerom i właścicielom firm na zarządzanie reputacją i uwzględnienie jej w centrum strategii przedsiębiorstwa. Z naszego pięcioletniego doświadczenia wynika bowiem, że zarządzający nie zawsze doceniają wartości reputacji. Zauważają dopiero wtedy, gdy oni sami, ich firmy i produkty renomę stracą. Uświadamiają sobie znaczenie reputacji dopiero w sytuacji kryzysu. W pogoni za zyskiem zapominają o dbaniu o reputację. W swojej działalności i komunikacji zapominają o dbaniu o relacje, stosunki, opinię, wiedzę, reputację, wizerunek. Priorytetem jest maksymalizacja zysku. Zapominają o tym, że deficyt zaufania w obrocie gospodarczym utrudnia działalność, hamuje nawiązywanie nowych kontaktów i powoduje dodatkowe koszty.

Drugi – w myśl naszego redakcyjnego przesłania „Żeby działanie miało sens – jeszcze i to, potrzeba uznania drugiego człowieka” – wyróżnianie tych, którzy o tę reputację dbają i zdobyli zaufanie rekomendujących. Nagroda Prestiżu RENOMA ROKU utrwala i promuje ten kapitał zaufania. Taki przekaz wysyłamy do publicznej wiadomości. Staje się on formą interakcji, służy budowaniu wiarygodności w oczach klientów i partnerów, lojalności i pozytywnemu nastawieniu.

Dlatego też, w dalszej części „Prestiżu”, zwracamy między innymi uwagę na problematykę zarządzania wartością. Prof. Jerzy Hausner i Justyna Bakalarska, podejmując temat biznesu, mówią, że musi on dokonać zwrotu w kierunku wartości społecznych i działać nie tylko dla zysku. Podobnie jak promocja reputacji, która zdaniem dr Anny Adamus-Matuszyńskiej, coraz bardziej zatraca swoje funkcje. Zamiast budować relacje ma teraz głównie wpływać na efekty finansowe.dodano: 2016-12-07 18:36:54