Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Mały biznes stawia na outsourcing księgowości

Prowadzenie księgowości i obsługa kadrowo-płacowa to jedne z najpowszechniej zlecanych przez firmy na zewnątrz usług. Najczęściej decydują się na to przedsiębiorstwa handlowe i budowlane, a najrzadziej – działające w branży turystycznej oraz prawnej i administracyjnej. Według analizy przeprowadzonej przez serwis Oferteo.pl, łączący w czasie rzeczywistym poszukujących usług z ich dostawcami, firmy częściej poszukują obsługi księgowej (71%) niż obsługi kadrowo-płacowej (25%).

Tylko 4% firm poszukiwało jeszcze innego rodzaju usług – zwłaszcza doradczych w zakresie prowadzenia księgowości. Niemal jedna czwarta zapytań o usługi księgowe lub kadrowo-płacowe złożonych w serwisie  pochodziło z firm działających w branży handlowej.

W dalszej kolejności zapytania pochodziły z firm budowlanych (13%), transportowych i logistycznych (7%), przemysłowych, medycznych, edukacyjnych oraz informatycznych (po 5%). Najrzadziej tego typu usługi zlecały na zewnątrz firmy z branży turystycznej (2%) oraz prawnej i administracyjnej (1%).

Firmy handlowe zdecydowanie częściej poszukiwały całościowej obsługi księgowej (71%) natomiast obsługą kadrowo-płacową było zainteresowanych 27% z nich. Pozostałe 2% zapytań dotyczyło innego rodzaju usług.

– Firmy w coraz większym stopniu przenoszą poszukiwania usługodawców do Internetu – zwraca uwagę Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.pl. – Dzięki temu można łatwo i szybko znaleźć opinie na temat zleceniobiorcy. Warto zaznaczyć, że outsourcowanie usług księgowych jest praktyką powszechnie stosowaną przez najmniejsze firmy lub osoby prowadzące jednoosobową działalność, które dzięki temu mogą zaoszczędzić czas i mieć gwarancję solidnie wykonanej pracy.

Według analizy Oferteo.pl to właśnie osoby fizyczne prowadzące własną działalność najczęściej poszukują usług księgowych – 57% zapytań złożonych w serwisie pochodziło właśnie od nich. Drugą co do liczebności grupą zapytań były pochodzące ze spółek kapitałowych – 32%. Od fundacji lub stowarzyszeń pochodziło 7% zapytań, a od spółek osobowych (jawnych lub partnerskich) – 4%.

W przypadku osób fizycznych prowadzących własną działalnść 80% zapytań dotyczyło kompleksowego prowadzenia księgowości, a 16% obsługi kadrowo-płacowej, pozostałe 4% dotyczyło jeszcze innego rodzaju usług.


Źródło i metodologia badań: Przedstawione dane pochodzą z analizy niespełna 400 zapytań ofertowych zamieszczonych w serwisie  Oferteo.pl w 2016 roku przez podmioty poszukujące usług księgowych oraz kadrowo-płacowych.


dodano: 2017-04-27 06:22:37