Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Laureaci Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU - edycja 2013

Żeby działanie miało sens, jeszcze i to – potrzeba uznania drugiego człowieka.Wyboru laureatów, spośród 12 nominowanych kandydatów, dokonała Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU w składzie: pof. dr hab. Katarzyna Majchrzak – przewodnicząca, Instytut Zarządzania Wartością SGH oraz członkowie: dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk – ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Andrzej Maślankiewicz – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Witold Juchniewicz – WKJ Kancelaria Prawna, Jerzy Byra – „Prestiż - relacje gospodarcze".

Wyróżnienia i nagrody wręczali: prof. Katarzyna Majchrzak, Przewodnicząca Kapituły: dr Alicja Adamczak, Prezes UPRP i Jerzy Byra, redaktor naczelny „Prestizu”. Imienne listy gratulacyjne od Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego wszystkim nominowanym  wręczyła Ewa Swędrowska-Dzankowska, Dyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki.

Nominowani zostali zgłoszeni i rekomendowani do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU przez Marszałków Województwa Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego i Mazowieckiego;  Prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich; Redakcję „Agro” i „PAR - Pomiary-Automatyka-Robotyka”; Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, Stowarzyszenie Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Przewodniczących Oddziałów Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Uroczyste wręczenie Nagród Prestiżu RENOMA ROKU 2013 zaszczycili swoją obecnością goście honorowi: Ewa Swędrowska-Dzankowska - Dyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki; Dariusz Wojtaszek - Dyrektor Departamentu Promocji PARP; Violetta Weroniecka - Naczelnik Departamentu Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego; Ewa Graniewska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego; Artur Walasek - Sekretarz Województwa Lubelskiego; Waldemar Broś - Prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich; Leon Wawreniuk - Wiceprzewodniczący AgroBiznesKlubu; Ryszard Kondratiuk - Dyrektor Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności Urzędu Patentowego RP; Mieczysław Twaróg - Prezes Stowarzyszenia Eksporterów Polskich oraz Jerzy Domański - Przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Redaktor Naczelny tygodnika „Przegląd”.Nominowani do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2013 w kategorii PRZEDSIĘBIORCA:

 • ROBERT DZIUBEŁA - PW DEFRO, Ruda Strawczyńska. Rekomendacja: Danuta Parol, Przewodnicząca Zarządu Kieleckiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
 • LAURA HOŁOWACZ  - CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., Szczecin. Rekomendacja: Anna Kolmer, Przewodnicząca Zarządu Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
 • ROMAN RAK - RST Roztocze,  WSK Tomaszów Lubelski i ZWG Lubaczów. Rekomendacja: Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego
LAURA HOŁOWACZ - Prezes Zarządu CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. - Szczecin
Laureat Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2013 (małe przedsiębiorstwo)

Mała spółka z rozmachem, którą od 16 lat kieruje silną ręką Laura Hołowacz, założycielka i zarazem prezeska. Firma posiada własną agencje celną, transportuje, magazynuje, ubezpiecza i konfekcjonuje. Spółka oferuje kompleksową obsługę spedycyjną w eksporcie, imporcie, tranzycie, drogą morską, lądową i powietrzną. Współpracuje ze spedytorami w wielu państwach i w głównych portach na całym Świecie. Swoje oddziały wraz z agencjami celnymi ma w Świnoujściu, Gdyni i Gdańsku. Ale zdaniem szefowej, największym atutem firmy jest doskonale wykształcona i pracująca na najwyższym poziomie zawodowym młoda kadra. Sześć osób legitymuje się certyfikatami międzynarodowego stowarzyszenia spedytorów.

ROMAN RAK - Właściciel ROZTOCZA Zakładu Produkcyjno-Usługowego i WSK Tomaszów Lubelski

Laureat Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2013 (duże przedsiębiorstwo)

Firma Roztocze działa na polskim i europejskim rynku od 1991 roku. Specjalizuje się w  produkcji zamków, zawiasów, zacisków, systemów zamykania i akcesoriów wyposażenia rozdzielnic elektrycznych. Jest największym w Polsce i czołowym w Europie producentem zamknięć przemysłowych używanych w energetyce, telekomunikacji, klimatyzacji, wentylacji oraz motoryzacji. Natomiast w WSK produkuje części lotnicze dla potentatów przemysłu lotniczego. Firmy Romana Raka, zatrudniają razem 600 osób i w dużej mierze sprzedają swoje wyroby w 60 proc. poza granice kraju. Ale najbardziej dumny jest z hasła: Praca dla inżynierów – w Tomaszowie Lubelskim”. Ściągnął do swojego zakładu wszystkich inżynierów z okolicy. 

Nominowani do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2013 w kategorii FIRMA:
 • GRUPA COLIAN – Opatówek k. Kalisza. Prezes - Jan Kolański. Rekomendacja: Leon Wawreniuk, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia AgroBiznesKlubu, Redaktor Naczelny „Agro”   
 • OPTIGUARD Sp. z o.o. – Toruń. Prezes - Romuald Gierszal. Rekomendacja: Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • OSM KRASNYSTAW – Krasnystaw. Prezes - Tadeusz Badach. Rekomendacja: Waldemar Broś, Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie

Laureat Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2013
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Krasnymstawie. Prezes - Tadeusz Badach

OSM Krasnystaw to nowoczesna firma o stuletniej tradycji – została założona w 1913 roku. Współpracuje z ponad trzystoma dystrybutorami produktów nabiałowych z całej Polski. Odbiera mleko od ponad 3200 dostawców ze wszystkich powiatów województwa lubelskiego, zatrudnia blisko 600 pracowników, przetwarza rocznie 160 mln litrów mleka i nieustannie inwestuje w swój rozwój. Nowoczesne rozwiązania i technologie, mają za zadanie udoskonalić wyroby, ponad 70 rodzajów i zapewnić ich najwyższą jakość. Pod względem produkcji i jakości swoich wyrobów, mieści się w pierwszej dziesiątce w kraju.

Nominowani do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2013 w kategorii PRODUKT:

 • Lokomotywa GAMA MARATHON – PESA Bydgoszcz SA. Prezes - Tomasz Zaboklicki. Rekomendacja: Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Samolot ME-11C ORKA –  Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski SA Bielsko-Biała. Prezes - Grzegorz Mysłowski. Rekomendacja: Ryszard Kondratiuk, Dyrektor Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności UPRP
 • SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług – Uniwersytet Szczeciński. Rekomendacja: Anna Kolmer, Przewodnicząca Zarządu Oddziału Pomorze Zachodnie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
Laureat Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2013
SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. Dziekan - prof. dr hab. Piotr Niedzielski

Service Inter-Lab - Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług to nowoczesny ośrodek wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw, którego celem jest wieloaspektowy i wielokierunkowy transfer wiedzy pomiędzy nauką i biznesem. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze i dostępowi do informacji centrum, świadczyć będzie usługi na rzecz przedsiębiorców, studentom umożliwiać naukę przez praktykę, a naukowcom - dostęp do najświeższych danych rynkowych. Łączy w sobie funkcje jednostki naukowej, ośrodka badawczo-rozwojowego, inkubatora przedsiębiorczości i instytucji otoczenia biznesu.Nominowani do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2013 w kategorii WYNALAZCA
 • Prof. dr hab. GRAŻYNA GINALSKA z Zespołem – za kompozyt kościozastępczy. Medical Inventi Sp. z o.o., Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytet Medyczny w Krakowie. Rekomendacja: Sławomir Sosnowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
 • Dr WŁODZIMIERZ STRUPIŃSKI z Zespołem – za nową technologię wytwarzania grafenu. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Rekomendacja: Adam Struzik, Marszałek  Województwa Mazowieckiego
 • Bartosz Walentyn – za śmieciarko-zgazowarkę pirolityczną, Okole k. Bydgoszczy. Rekomendacja: Piotr Białek, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Laureat Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2013
Prof. dr hab. GRAŻYNA GINALSKA z Zespołem za kompozyt kościozastępczy

Prof. Ginalska naukowo zajmuje się głównie modyfikacją biomateriałów implantacyjnych czynnikami aktywnymi biologicznie z przeznaczeniem do wykorzystania w chirurgii ortopedycznej, stomatologicznej, urologicznej i naczyniowej. Największym osiągnięciem kierowanego przez nią zespołu badawczego w składzie: dr Anna Belcarz, prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk i mgr inż. Zofia Paszkiewicz jest wytworzenie biomateriału kościozastępczego biozgodnego i bioaktywnego wobec tkanki kostnej organizmu. Dorobek naukowy prof. Ginalskiej obejmuje ponad 200 publikacji, jest współautorem kilku patentów i promotorem kilku doktorantów.   

Laureat Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2013
Dr inż. WŁODZIMIERZ STRUPIŃSKI z Zespołem za nową technologię wytwarzania grafenu

Od 30 lat zajmuje się technologią wytwarzania półprzewodników. Samo opracowanie technologii wytwarzania grafenu zabrało mu trzy lata, ale jak mówi, jest to wynik całego jego doświadczenia zawodowego i wymagało mnóstwa cierpliwości i intuicji badawczej (współpracownicy: prof. Jacek M. Baranowski, Iwona Pasternak, Tymoteusz Ciuk, Kacper Grodecki, dr Piotr Caban, Dariusz Czołak). To nie było jakieś olśnienie i on sam nie wierzy, że ktoś mógłby wpaść na takie rozwiązanie bez wielu lat wcześniejszej pracy zawodowej w tym kierunku. Chodziło o całkowite zablokowanie parowania Si, by nic nie osadziło się na podłożu. Ten problem napotkali wszyscy badacze i jak na razie tylko jemu udało się go rozwiązać, a Instytut na to opracowanie zgłosił patent i już ruszyła produkcja.

Statuetki Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2013 w kategorii Wynalazca wręczyła laureatom
i wyróżnionym dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP,  członkini Kapituły. Przy okazji Pani Prezes podzieliła się z uczestnikami uroczystości krótką osobistą refleksją na temat nagrodzonych wynalazców.


Szanowni Państwo, proszę przyjąć moje zapewnienie, że było dla mnie szczególnym zaszczytem właśnie tej grupie wynalazców osobiście wręczyć wyróżnienia przyznane przez Kapitułę, jako, że znam historię tworzenia, powstawania tych rozwiązań, które zostały nagrodzone. I ten olbrzymi trud jaki był po stronie całych zespołów, a przede wszystkim liderów tych zespołów. Pani profesor Grażyny Ginalskiej, pana doktora Włodzimierza Strupińskiego i również naszego indywidualnego wynalazcy pana Bartosza Walentyna. W związku z tym bardzo się cieszę, iż w tym miejscu, na tym forum te osoby za swoje rozwiązania mogły otrzymać nagrodę Prestiżu Renoma Roku i gratuluję. Wydaje mi się, że to jest olbrzymia nadzieja dla nas wszystkich, jeśli te rozwiązania będą na szeroką skalę zastosowane w niedalekiej przyszłości.


Pierwszy Brylant dla Laureta Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2012 
został przyznany w kategorii PRODUKT


PIAP GRYF - robot inspekcyjny, następca małego robota do rozpoznawania 
niebezpiecznych ładunków PIAP SCOUT laureata Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2012 w kategorii PRODUKT – zaprojektowanego i wykonanego przez  Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie. Dyrektor – dr Jan Jabłkowski

PIAP GRYF został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu funkcjonalności robota do działań minersko-pirotechnicznych, do szybkiego rozpoznania terenu i miejsc trudnodostępnych. Czyli podstawowym zadaniem robota PIAP GRYF jest rozpoznanie terenu i transportowanie podejrzanych przedmiotów, a także neutralizowanie (za pomocą wyrzutnika pirotechnicznego) urządzeń wybuchowych.

Statuetkę Pierwszego Brylantu dla robota PIAP GRYF, potwierdzającego utrzymanie zwycięskiej RENOMY ROKU 2012 w kategorii Produkt, dyplom oraz list gratulacyjny od Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, patrona honorowego Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2013
odebrał prof. dr. Piotr Szynkarczk, Z-ca Dyrektora ds. Inteligentnych Systemów Bezpieczeństwa PIAP. 

Fot. Piotr Pajewski


dodano: 2014-06-13 08:10:29