Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Laude wśród najlepszych

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zatwierdziło najnowszą listę projektów intermodalnych do dofinansowania z UE. W pierwszej trójce najwyżej ocenionych wnioskodawców znalazła się spółka Laude Smart Intermodal S.A. z projektem „Wzrost konkurencyjności przewozów intermodalnych poprzez zastosowanie wagonów do przewozów kontenerów ciężkich”.

Projekt, który zyskał wysoką ocenę Centrum jest kolejnym krokiem w realizacji strategii rozwoju eksportu Spółki Laude, zakładającej m.in. rozwój transportu intermodalnego. Zatwierdzony projekt jest kontynuacją szerszego programu, w ramach którego Laude wdrożyła innowacyjne w skali światowej 20'  kontenery do przewozu stali w kręgach i kontener do ładunków sypkich. W rezultacie Laude Smart Intermodal S.A. dostarczy rynkowi udoskonaloną usługę transportu wyrobów stalowych w kręgach w kontenerach z coilmuldą i ładunków sypkich w kontenerach. Wynalazki zostały zgłoszone do  ochrony patentowej.

- Chcemy i potrafimy stworzyć nową jakość i zaproponować atrakcyjne rozwiązania w obsłudze logistycznej kontrahentów z wykorzystaniem transportu intermodalnego – podkreśla Janusz Górski, Wiceprezes Zarządu Laude Smart Intermodal S.A. – Nie ukrywam, że chcemy być liderem w sprzedaży usług logistycznych na terenie środkowej i wschodniej Europy. Atutem i środkiem do realizacji naszych zamierzeń będzie stałe polaczenie intermodalne miedzy EU a Ukrainą z postojem w Kijowie, Dniepropetrowsku i Doniecku – dodaje Górski.

W spółce są przekonani, że w transport intermodalny warto inwestować. Do zagospodarowania jest bardzo duży i dochodowy rynek, którego atrakcyjność poprawia dodatkowo fakt, że oferowana w tym systemie usługa jest konkurencyjną zarówno pod względem czasu dostarczenia, jak i kosztów wykonania.

Rynek, który będzie rosnąć

Przewozy, intermodalne to transfer towarów przy użyciu kilku różnych środków transportu, bez zmiany jednostki ładunkowej. Najczęściej w tego rodzaju złożonym transporcie zasadniczą część trasy towar pokonuje w oparciu o spedycję morską lub kolejową.

Dzięki połączeniu a następnie wykorzystaniu w planowaniu łańcucha dostaw różnorakiej infrastruktury transportowej – portów morskich i rzecznych, terminali logistycznych, linii kolejowych i wreszcie dróg – firma spedycyjna będąca operatorem intermodalnym jest w stanie zapewnić klientowi dostawę „door to door" i „just in time".

Nie tak dawno przypomniał o tym branżowy magazyn „Rynek Kolejowy”, że rozwój przewozów intermodalnych ściśle wpisuje się wprost w politykę transportową UE. W Białej Księdze Transportowej (2011 r.) zapisano m.in., że działaniami szczególnie pożądanymi w zakresie intermodalnych łańcuchów logistycznych powinno być zmniejszanie roli transportu drogowego na rzecz bardziej ekologicznych środków transportu – kolei i dróg wodnych. Zgodnie z zapisami Białej Księgi, do 2030 r. 30 proc. drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, zaś do 2050 r. wskaźnik ten powinien przekroczyć 50 proc. Tymczasem udział przewozów intermodalnych w łącznej wielkości pracy przewozowej na kolei w Polsce wyniósł w 2011 r. jedynie 4,5 proc. Niższy odsetek na terenie UE odnotowano tylko w Finlandii oraz na Litwie, Łotwie i w Estonii.


Laude Smart Intermodal S.A. jako dostawca usług transportowych i logistycznych jest jedną z najprężniej rozwijających się firm w sektorze. Spółka posiada najnowocześniejszy terminal przeładunkowy przy granicy ukraińsko-polskiej zlokalizowany w Zamościu, będący swego rodzaju mostem łączącym Wschód z Zachodem Europy. Centrum logistyczne Laude Smart Intermodal zbudowane zostało przy szerokim torze LHS i obsługuje ładunki masowe, detaliczne oraz kontenerowe. Fot. Laude


dodano: 2013-09-27 10:28:39