Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Korzystne wyniki finansowe przedsiębiorstw

Podane przez GUS wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale 2014 roku są lepsze od uzyskanych przed rokiem. Zysk netto wyniósł 28,9 mld zł i był wyższy o 4,7% od uzyskanego przed rokiem, a strata netto obniżyła się o 23,5% i wyniosła 7,6 mld zł.

Zysk netto wykazało 67,6% ogółu przedsiębiorstw (wobec 61,6% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 73,8% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 73,0% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 75,7% jednostek (przed rokiem 69,7%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich badanych podmiotów tej sekcji wyniósł 75,3% (wobec odpowiednio 78,8% rok wcześniej).

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 2,7% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 2,1%, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźnika poziomu kosztów. Zarówno przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, jak i koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem (odpowiednio o 3,2% i 3,0%).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
dodano: 2014-05-23 14:09:52