Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Konkurs o Nagrodę Ministra - Wybitne osiągnięcia twórcze


Rozpoczęła się 56. edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Minister Inwestycji i Rozwoju rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.Nagrody są przyznawane corocznie, przy czym w każdej z dziedzin może być przyznana jedna nagroda, w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia, w formie dyplomów.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz opisu osiągnięcia twórczego do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w dziedzinie architektury i budownictwa bądź Departamentu Polityki Przestrzennej w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego – według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonego osiągnięcia twórczego.

Wnioski wraz z dokumentami można składać do 14 września 2018 r. (decyduje data wpływu do Ministerstwa) na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
    •    Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji – dziedzina architektura i budownictwo
    •    Departament Polityki Przestrzennej – dziedzina planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie "Konkurs o Nagrodę Ministra - Wybitne osiągnięcia twórcze"
lub w Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się z:
    •    Patrycją Sidor tel. 22 522 57 31 e-mail: Patrycja.Sidor@miir.gov.pl - dziedzina architektura i budownictwo
    •    Małgorzatą Godzimirską tel. 22 522 56 25 e-mail: Malgorzata.Godzimirska@miir.gov.pl - dziedzina planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 


Źródło i więcej informacji: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju


dodano: 2018-07-20 07:32:32