Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Koniec 25-lecia


Jerzy Byra

Koniec roku, to zawsze dobra okazja do podsumowań czasu minionego. W mijającym tym większa, bo złożyło się nań wiele ważnych w dziejach Polski spektakularnych wydarzeń. Społecznych i gospodarczych. Podsumowujemy bowiem nie rok, a 25 lat. Dobre ćwierć wieku, a może nawet najlepsze od kilkuset lat.


Te minione 25 lat od systemowej transformacji Polski, 15 lat od wstąpienia do NATO i 10 lat od przyjęcia do Unii Europejskiej odmieniły Polskę radykalnie. Stała się bogatsza i bezpieczniejsza. Wprowadzona gospodarka rynkowa sprawiła powstanie w Polsce kilka milionów firm. Wiele z nich padło, ale są też takie, które z małych chałupniczych warsztatów i spółek przekształciły się w duże koncerny o zasięgu globalnym. Na przykład takie jak: Fakro, Mokate i Solaris. Z atencją pisaliśmy o nich na łamach „Prestiżu”, i o wielu im podobnych. Dziś zatrudniają po kilkaset, czasem kilka tysięcy ludzi i osiągają po kilka miliardów złotych obrotów. Zakładali je zwykle ludzie, którzy biznesu uczyli się na błędach i swoje doświadczenie zdobywali w biegu.

Dzięki nim rosła też Polska gospodarka. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Europie i doganiamy gospodarki zachodnie. Rośnie eksport, którego jedną z lokomotyw jest rolnictwo, mimo, jak uważano, że będzie hamulcowym przemian. Co nie znaczy, że w wyniku gospodarki rynkowej wszystko się udało. Błędem była dzika prywatyzacja. Pojawiły się też obszary biedy i wykluczenia społecznego. 
  
Właśnie dlatego zaczynamy bieżące wydanie „Prestiżu” od tematu odpowiedzialności. Jego zwiększenia w polityce, mediach, organizacjach pozarządowych i firmach, a także w szeroko pojmowanym społeczeństwie. W tym kontekście Paweł Rabiej z THINKTANKU pisze o koniecznej empatii wobec przejawów niesprawiedliwości, o przejmowaniu się innymi i w miarę możliwości pomaganiu im. Zwraca uwagę na utratę współodpowiedzialności i dbanie głównie o siebie, mówi o rezygnacji bycia odpowiedzialnym w ogóle. W kontekście tych uwag, informujemy dalej o programie „Roku odpowiedzialności”, w którym eksperci THINKTANK zastanowią się, co zrobić, by zwiększyć poziom odpowiedzialności w Polsce. Do społecznej odpowiedzialności biznesu nawiązują również wypowiedzi wiceminister Grażyny Henclewskiej i przedsiębiorcy Janusza Borkowskiego.

Z kolei, w kontekście informacji o finalizowaniu tegorocznego konkursu o Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU, w rozmowie z Henrikiem Stroierem oraz w opracowaniach Johna Daltona i Tomasza Dąbrowskiego zwracamy uwagę na zarządzanie reputacją, na znaczenie i rolę reputacji w gospodarce, na jej wpływ na osiąganie strategicznej konkurencyjności i wartość przedsiębiorstwa.

Pozostałe podejmowane tematy dotyczą: najczęściej popełnianych grzechów zarządzania przez liderów; groźby upadku informacyjnej prasy codziennej w związku z przenoszeniem przemysłu wydawniczego do internetu (prof. Jerzy Olędzki); rozwoju naszego rynku dóbr luksusowych (Rafał Marczak); finansowania gospodarki innowacyjnej w Polsce (dr Robert Dwiliński i wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński)). Eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Banku Polskiego i firmy McKinsey&Company analizują kolejno: stan i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce; nasze szanse z wejścia do strefy euro; i strategiczne kierunki działań dla rozwoju Polski. Przypominamy również naszych ostatnich laureatów Nagrody Prestiżu w kategorii Wynalazca (prof. Ginalska i dr Strupiński). Wydanie kończy dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk, która w swoim stałym felietonie mówi tym razem o marketingu przeżyć, który otwiera nowe możliwości w prezentacji biznesowej.

I już na koniec, poza udaną lekturą, na Święta Bożego Narodzenia życzymy Państwu spokoju i nadziei, zdrowia i radości, dużo uśmiechu i życzliwości, a w nadchodzącym Nowym Roku niech rzeczywistość przerośnie marzenia.
(Grudzień 2014)


dodano: 2014-12-16 08:25:35