Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Konflikt ukraińsko-rosyjski i jego wpływ na krajową gospodarkę

Wpływ konfliktu ukraińsko-rosyjskiego na współpracę gospodarczą Polski z tymi krajami to główny temat spotkania wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz podsekretarz stanu w MG Ilony Antoniszyn-Klik z polskimi przedsiębiorcami, działającymi na Ukrainie i w Rosji. Rozmowy odbyły się 29 lipca 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Szef resortu gospodarki zwrócił uwagę, że kryzys ukraińsko-rosyjski nie pozostał bez wpływu na współpracę gospodarczą Polski ze wschodnimi sąsiadami. – W ocenie MG  spowolnienie w polskim eksporcie do Rosji i Ukrainy jest przede wszystkim skutkiem tendencji spadkowych w rosyjskiej i ukraińskiej gospodarce oraz osłabienia rubla i hrywny – wyjaśnił. – Na te tendencje nakładają się także obawy polskich przedsiębiorców wynikające z nieprzewidywalności dalszych konsekwencji kryzysu – dodał.

W opinii podsekretarz stanu w MG Ilony Antoniszyn-Klik pomimo problemów wynikających z uwarunkowań geopolitycznych oraz osłabienia kondycji gospodarczej naszych wschodnich sąsiadów, Rosja i Ukraina nadal pozostawać będą naturalnym rynkiem zbytu dla polskich przedsiębiorstw.  – Istotne jest utrzymanie przez polskie firmy pozycji osiągniętych na rynku rosyjskim i ukraińskim oraz równoległe poszukiwanie możliwości rozszerzania aktywności eksportowej na innych rynkach zagranicznych – zaznaczyła.

Wicepremier Piechociński zapewnił również o gotowości wsparcia dla polskich firm działających na rynkach wschodnich. – Wszelkie sygnały płynące ze strony biznesu zostaną przeanalizowane. Podjęte zostaną także stosowne działania – powiedział.


Źródło: Ministerstwo Gospodarki


dodano: 2014-07-30 10:34:30