Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Kompetencje przyszłości w polskich firmach rodzinnych 2017

Najbardziej pożądaną kompetencją przyszłości, którą zamierza rozwijać ok. 67 proc. firm rodzinnych jest inteligencja społeczna, wynika z badania "Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych" przeprowadzonego przez Fundację Firm Rodzinnych (FFR) we współpracy z firmą doradczą EY i Bankiem Pekao.
– W raporcie pt. „Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych 2017” zbadaliśmy jak firmy rodzinne oceniają swój poziom wiedzy w dwóch obszarach – kompetencji przyszłości oraz kompetencji zarządczych. Celem badania było sprawdzenie, jakie umiejętności są kluczowe do osiągnięcia sukcesu rynkowego w zmieniającym się otoczeniu
– powiedziała na spotkaniu z dziennikarzami prezes Fundacji Firmy Rodzinne Katarzyna Gierczak-Grupińska.

– Najważniejsze kompetencje przyszłości to inteligencja społeczna, którą chce rozwijać w przyszłości 76,2% firm rodzinnych, które zostały przebadane w naszym projekcie. Druga kluczowa umiejętność to wykorzystywanie dużych zbiorów danych. Jest ona ważna dla 65 proc. liderów rodzimej przedsiębiorczości – stwierdził członek rady Fundacji Firmy Rodzinne Konrad Bugiera.

Z raportu wynika również, że firmy rodzinne w swojej ocenie najlepiej radzą sobie w obszarze relacji z klientami – 88,1 proc. badanych ocenia się wysoko lub bardzo wysoko. Na drugim biegunie w ocenie znalazły się posiadane kompetencje w obszarze nowych technologii, gdzie tylko 42,1 proc. badanych firm oceniło je jako wysokie lub bardzo wysokie.

Współczesne wyzwania stojące przed firmami rodzinnymi to zarządzanie przedsiębiorstwem połączone z planowaniem dalszego rozwoju – 95,2% wskazań wśród liderów firm rodzinnych i 92,1% pozostałych firm rodzinnych, utrzymanie pracowników – odpowiednio: 90,5% i 86,3%. dostęp do kapitału oraz koszty - odpowiednio: 88,9% i 79,9% wskazań. Ponadto firmy rodzinne borykają się wciąż z niestabilnym systemem regulacyjnym, prawnym i podatkowym – dla 71,4% badanych liderów firm rodzinnych stanowi to problem oraz 69,8% pozostałych firm rodzinnych.

Obecny na prezentacji raportu Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha podkreślił, że:
– Obecne nie najlepsze otoczenie podatkowe i regulacyjne może być zagrożeniem dla wdrażania innowacji związanych z technologią. Regulacje nie nadążają za współczesnym rozwojem technologii i stoją na straży dotychczasowych struktur. Będziemy mieć presję nowego świata kreatywnego, technologicznego, wywieraną na świat analogowy obecny w administracji rządowej.

Źródło: Centrum im. Adama Smitha


dodano: 2017-05-02 06:42:12