Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Katarzyna Sułkowska nowym prezesem Alior Banku

Rada Nadzorcza Alior Banku podziękowała Michałowi Chyczewskiemu, byłemu już p.o. prezesa za „wkład w budowanie pozycji rynkowej Banku”. Jednocześnie upoważniła swojego przewodniczącego Tomasza Kulika do podpisania wniosku do KNF o zgodę na powołanie dotychczasowej wiceprezes Katarzyny Sułkowskiej na prezesa Zarządu Banku. Rada powołała też nowego wiceprezesa – Marcina Jaszczuka. W komunikacie nie podano przyczyn rezygnacji Chyczewskiego.

Katarzyna Sułkowska (wiceprezes zarządu, p.o. prezes zarządu) sprawuje tę funkcję od grudnia 2011 r. Była współautorem strategii Alior Banku na lata 2017–2020. Przez dwa lata zarządzała równolegle dwoma obszarami: Operacji oraz Ryzyka. Odpowiadała też ze wdrożenie wielokrotnie nagradzanych na świecie innowacji Alior Banku. W latach 2008–2011 kierowała Obszarem Ryzyka Kredytowego w Alior Banku odpowiadając za przygotowanie i stworzenie polityki kredytowej, założeń produktowych i metodologicznych, zaprojektowanie i wdrożenie procesów analizy kredytowej, monitoringu i windykacji oraz zbudowanie organizacji niezbędnej do realizacji tych zadań. Była też współodpowiedzialna za nabycie portfela kredytów detalicznych od Banku HSBC.

Pomiędzy 2002 r. a 2007 r. była zatrudniona w Banku BPH na stanowisku dyrektora Zarządzającego Departamentem Windykacji Detalicznej. W tym czasie przeprowadziła proces połączenia struktur windykacyjnych banków BPH i PBK, wdrożyła nowy system windykacji oraz wspierający ten proces system informatyczny. Przeprowadziła również jedną z pierwszych na rynku polskim pakietowych sprzedaży wierzytelności. W latach 1998–2001 pracowała w Citibank Polska gdzie pełniła funkcję naczelnika w Departamencie Windykacji. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie jako pracownik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie z dyplomem w dziedzinie finansów i bankowości.


Źródło: Alior Bank
dodano: 2018-03-14 06:49:14