Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Kadry Przyszłości dla polskiej nauki

25 kwietnia we Wrocławiu rozpoczęło się wyjątkowe wydarzenie – kongres #KadryPrzyszłości, stanowiący spotkanie naukowców i przedstawicieli polskiego biznesu, a organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW); Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (PORT) Sieć Badawczą Łukasiewicz. Kilkuset uczestników, w tym beneficjentów programów grantowych MNiSW oraz NCBR przez dwa dni dzieliło się doświadczeniami oraz zdobywało wiedzę nt. możliwości komercjalizacji opracowywanych rozwiązań.

Kongres poprzedziła prezentacja wyników trzech konkursów NCBR dla środowiska akademickiego: „Zintegrowane Programy Uczelni” ścieżek pierwszej i drugiej oraz „Zintegrowane Programu Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego”. Łącznie, w ramach tych trzech konkursów, NCBR przekaże 1,2 miliarda złotych na poprawę jakości kształcenia w polskich ośrodkach akademickich i dostosowanie programów studiów do potrzeb regionów.Na Kadrach Przyszłości można było spotkać uczestników programu Doktoraty Wdrożeniowe, uczestników olimpiad przedmiotowych Szkoły Orłów, studentów programu Najlepsi z najlepszych! 2.0, laureatów programu LIDER oraz uczestników programu Mistrzowie Dydaktyki. Ci wszyscy naukowcy zebrali się w jednym miejscu, by dowiedzieć się m.in. jak skutecznie zbudować startup czy wdrożyć z sukcesem produkt na rynek. Spotkanie było też okazją do tego, by w nieformalnej atmosferze wymienić się doświadczeniami z badaczami z innych ośrodków naukowych czy poznać oferty dotyczące wspierania innowacyjnych pomysłów młodych naukowców z portfolio takich instytucji jak NCBR, PORT czy Sieć Badawcza Łukasiewicz. 1,2 miliarda złotych na rozwój uczelniW czasie wydarzenia, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ogłosiła wyniki trzech konkursów „Zintegrowane Programy Uczelni”. Łącznie NCBR przekaże w nich 1,2 miliarda złotych.111 ośrodków akademickich otrzyma środki na realizację 158 projektów, które pozwolą poprawić ich funkcjonowanie i ofertę dydaktyczną. Dzięki wsparciu NCBR możliwe będzie podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich, wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. – Mimo, że program działa dopiero od dwóch lat, to w tym czasie udało się osiągnąć ogromne efekty – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekazało łącznie w dwóch edycjach 2,8 miliarda złotych na nowatorskie programy kształcenia, z których większość już funkcjonuje na wielu polskich uczelniach. Dzięki nim studenci będą lepiej przygotowani na czekające ich wyzwania zawodowe, co przełoży się na efektywność polskiej gospodarki – mówił Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.Łączny budżet trzech konkursów wynosił 1,05 miliarda złotych, jednak ze względu na wysoką jakość zgłoszonych projektów i istotność działań w nich przewidzianych, NCBR postanowił zwiększyć środki na dofinansowanie projektów w konkursie o 150 milionów złotych.– Program NCBR stawia przed sobą dwa zadania – poprawę jakości kształcenia na polskich uczelniach i dostosowanie programów studiów do potrzeb regionów. Ich realizacja jest nieodzowna, byśmy mogli myśleć o długofalowym sukcesie naszej gospodarki, który wesprze różne regiony naszego kraju, a nie tylko metropolie. Temu celowi służy również cały szereg działań podejmowanych przez MPiT. W tej kadencji już wprowadziliśmy setki probiznesowych zmian – m.in. Konstytucję Biznesu, 100 zmian dla firm, czy pakiet MŚP, a kolejne, np. Pakiet Przyjazne Prawo chcemy uchwalić do końca kadencji
– komentowała założenia „Zintegrowanych Programów Uczelni” Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Zgodnie z wymogami konkursu, dofinansowane projekty obejmują zakresem merytorycznym przynajmniej 3 z wymaganych modułów: programów kształcenia, podnoszenia kompetencji studentów, programów stażowych, wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy (np. akademickie biura karier), studiów doktoranckich oraz zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Dodatkowo, w konkursie na rzecz rozwoju regionalnego działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne i wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu.– Druga edycja konkursu, podobnie jak pierwsza, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony ośrodków akademickich – łącznie do NCBR wpłynęło 201 wniosków o wartości przekraczającej 1,5 miliarda złotych. Pokazuje to, jak ogromny potencjał tkwi w ośrodkach naukowych, które dostosowują swoją ofertę dydaktyczną do zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego – wskazał dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR. Najlepiej zostały ocenione projekty Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu („Zintegrowane Programy Uczelni” ścieżki pierwszej), Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie („Zintegrowane Programy Uczelni” ścieżki drugiej) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II („Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego”).W ramach pierwszej edycji konkursu realizowanych jest obecnie 138 projektów m.in. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej”.


Źródło: NCBR


dodano: 2019-04-29 06:40:28