Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
KOWR rozpoczął działalność

W związku z rozpoczęciem działalności przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przestały istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych. Dotychczasowe strony zniesionych agencji pełnią funkcję archiwalną i będą utrzymywane do 31 października 2017 r. Wszystkie bieżące informacje dotyczace działalności i kompetencji ARR i ANR, które znalazły się w KOWR, od 1 września są publikowane na stronie www.kowr.gov.pl.

Zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa łączą zadania Agencji Nieruchomości Rolnej i Agencji Rynku Rolnego. Nowa instytucja gospodaruje nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na dotychczasowych zasadach m.in. w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym, oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu gospodarowania czy zamiany nieruchomości.

Dodatkowo do zadań Krajowego Ośrodka zalicza się wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących prywatnego obrotu gruntami rolnymi (UKUR), udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich,  współpraca z samorządami w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów.

KOWR sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością 41 spółek hodowli roślin i zwierząt, które mają szczególne znaczenie dla gospodarki narodowej. W spółkach tych jest prowadzona hodowla twórcza i zachowawcza oraz jest gromadzony najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt decydujący o postępie biologicznym. Dodatkowo, do zadań KOWR należą: kontrola pisemnych umów, dopłaty do prywatnego przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa. KOWR realizuje również działania w zakresie handlu zagranicznego, energii odnawialnej w rolnictwie, wspierania działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Ponadto instytucja administruje potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, monitoruje rynek cukru.

Fundusze Promocji, systemy jakości, wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym, realizacja programu dla szkół, wsparcie dla pszczelarzy – to również zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które do tej pory realizowała Agencja Rynku Rolnego.dodano: 2017-09-12 07:38:22