Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Jubileusze Towarzystw Naukowych w Bydgoszczy i Włocławku

60-lecie istnienia obchodzi Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Podczas uroczystości 14 czerwca br. w Collegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wicemarszałek Zbigniew Ostrowski przekał towarzystwu i jego zasłużonym członkom, prof. Andrzejowi Tomporowskiemu i dr inż. Adamowi Mrozińskiemu, medale Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Jubileusz 40-lecia obchodzi także Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Podczas ceremonii w Collegium Minus Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obecny był członek zarządu województwa Sławomir Kopyść.


 
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe powołane zostało w czerwcu 1959 roku. W ciągu swojej  60-letniej działalności silnie i trwale wpisało się w naukowe tradycje Bydgoszczy. Towarzystwo wspiera inicjatywy społeczne, których celem jest podnoszenie poziomu życia intelektualnego i naukowego w regionie, inicjuje badania naukowe, prowadzi działalność popularyzatorską, działania na rzecz rozwoju publicznych uczelni. Marszałkowski medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis jest wyrazem docenienia jego dorobku na tych polach.
 
Podczas uroczystości w Collegium Copernicanum UKW wicemarszałek Zbigniew Ostrowski wręczył medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis wiceprezesowi zarządu BTN, prof. Andrzejowi Tomporowskiemu, kierownikowi Zakładu Inżynierii Systemów Technicznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczo-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe uhonorowanego skupiają się wokół nowych technologii, w tym celowego kształtowania i doboru konstrukcji maszyn rolno-spożywczych, ekologicznych i energetycznych oraz optymalizacji inżynierii przetwórstwa maszynowego.
 
Medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis otrzymał także dr inż. Adam Mroziński, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii oraz Regionalnego Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii, działających przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Uhonorowany jest autorem i współautorem ponad 40 publikacji naukowych. Jego badania koncentrują się wokół zagadnień energochłonności procesów przemysłowych i wykorzystania materiałów wtórnych. W swojej działalności organizacyjnej i dydaktycznej  jest zaangażowany w propagowanie i tworzenie nowych kierunków studiów na UTP.
 
Włocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone 16 czerwca 1979 roku. Jego siedziba mieści się w kamienicy przy placu Wolności 20 w centrum Włocławka. Towarzystwo skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. Krzewi i popularyzuje naukę, prowadzi i wspiera badania naukowe. Jest organizatorem wieku konferencji, inicjatorem i założycielem Biblioteki Naukowej im. prof. S. L. Bagdzińskiego oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

 
Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Fot. Filip Kowalkowski

dodano: 2019-06-17 06:49:38