Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Jubileusz 10-lecia Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Majowa, jubileuszowa 10. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach obejmie problematykę międzynarodowych kontaktów gospodarczych, która od lat jest mocnym segmentem Kongresu i poszerzy jego zakres o globalne uwarunkowania oraz kwestie związane z eksportem, inwestycjami i ekspansją zagraniczną firm z Europy.

Liczba i ranga gości ze świata na Kongresie rośnie z roku na rok, a wraz z tym trendem przybywa możliwości dwu- i wielostronnych kontaktów biznesowych.

Tradycyjnie sporo uwagi Kongres poświęci Afryce jako wciąż obiecującemu, zróżnicowanemu wewnętrznie rynkowi, na którym biznes z Europy Centralnej winien szukać swoich nowych szans.

Nie zabraknie problematyki europejsko-azjatyckiej ani możliwości spotkań i dyskusji z potencjalnymi partnerami i decydentami gospodarczymi z Chin, Japonii, Wietnamu i Indii; w tym roku pod hasłem nowych możliwości i konkretnych obszarów współpracy gospodarczej i handlowej.Geopolityka
– w aspekcie bezpieczeństwa i zmieniającego się układu sił w światowej polityce i gospodarce – znajdzie swoje dobicie w osobnych dyskusjach panelowych, podobnie jak problemy poddawanego presji polityki wolnego rynku i relacji ekonomicznych między krajami UE.Europejski Kongres Gospodarczy poleca następujące sesje:

    •    Przyszłość wolnego handlu w Europie i na świecie
    •    Forum współpracy gospodarczej Indie-Polska
    •    Forum gospodarcze Europa Centralna-Afryka.
    •    Geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka
    •    Putin 4.0. Rosja i jej polityka wobec regionu w roku wyborów prezydenckich
    •    Europa
– Japonia. Nowe otwarcie
    •    Inwestycje w Europie Centralnej i w Polsce
    •    Wolny rynek w Europie
– korzyści i bariery
    •    Nowy Jedwabny Szlak
– dziś i jutro
    •    W stulecie współpracy Polski i USA. Dyskusja o przyszłości
    •    Forum współpracy gospodarczej ASEAN-Unia Europejska
    •    Ekspansja zagraniczna firm
    •    Polska pomoc rozwojowa: ile pomocy, ile biznesu?
    •    Polska-Niemcy
– perspektywy relacji gospodarczych
    •    Perspektywy branży rolno-spożywczej na rynkach zagranicznych


Źródło i więcej informacji oraz rejestracja: www.eecpoland.eu


dodano: 2018-03-29 07:04:03