Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Jaka polityka spójności po 2020?

W latach 2014-2020, ogółem środki na finansowanie polityki spójności wynoszą 351,8 mld euro, z czego Polsce przyznano 82,5 mld euro. Jednak po 2020 r. obie te kwoty mogą być znacząco niższe, zarówno ze względu na Brexit jak i nowe priorytety takie jak obronność, bezpieczeństwo i imigracja.

Pomimo niekwestionowanych sukcesów polityka spójności jest też przedmiotem krytyki, m.in. z powodu słabej konwergencji i nieefektywności niektórych instrumentów. Zmiany mają dotyczyć nie tylko celów, instrumentów i zadań, ale również całościowej roli tej polityki dla reformującej się Unii Europejskiej.

Unia Europejska stoi przed dylematem, w jaki sposób ma funkcjonować organizm wspólnotowy, który jest podzielony na dwie wyraźnie odrębne strefy - ze wspólną walutą oraz z walutami krajowymi. Tak zasadniczy podział utrudnia właściwą koordynację polityki gospodarczej służącej rozwojowi wszystkich państw członkowskich. Jeśli powstanie budżet strefy euro, to Unia Europejska siłą rzeczy podzieli się na obszary o dwóch prędkościach, a to może oznaczać wzrost napięć politycznych o trudnych do przewidzenia konsekwencjach.

Jak będzie wyglądał przyszły budżet polityki spójności gdy w dyskusji coraz częściej pojawiają postulaty reformy i zwiększenia efektywności czy stworzenia oddzielnego budżetu strefy euro? Konfederacja Lewiatan zaprasza na panel "Spójność 2020+" podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie w dniach 27-28 września 2017 r.


Źródło: Konfederacja Lewiatan


dodano: 2017-09-18 08:15:54