Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Jak satysfakcja z pracy wiąże się z zaangażowaniem?

Wśród popularnych tematów badań postaw i opinii pracowników od dawna królują analizy satysfakcji i zaangażowania w pracę. Konrad Kulikowski na portalu www.rynekpracy.pl w artykule: Co warto badać, satysfakcję z pracy czy zaangażowanie w pracę? odpowiada między innymi na pytanie: Jak satysfakcja z pracy wiąże się z zaangażowaniem? Pozytywne postawy pracowników wobec pracy i pozytywne emocje doświadczane w pracy wiążą się z mniejszą liczbą absencji i spóźnień, niższą rotacją personelu i wyższą efektywnością pracy (Harrison, Newman i Roth, 2006).

Większość menedżerów sądzi, że  to raczej satysfakcja prowadzi do zaangażowania w pracę niż odwrotnie (Van Rooy, Whitman, Hart, D. i Caleo, S., 2011) i chyba się nie mylą. Przypuszczenia, iż satysfakcja z pracy może być ważnym czynnikiem wiążącym się z zaangażowaniem potwierdzają wyniki badań Yalabik, Popaitoon, Chowne i Rayton (2013).
Badacze wykazali, że satysfakcja z pracy oddziałuje na poziom zaangażowania w pracę, a dopiero zaangażowanie wiąże się z efektywnością pracy. Ilustracja relacji pomiędzy satysfakcją i zaangażowaniem prezentuje wykres 1.

W innych badaniach dowiedziono, że pozytywne emocje w pracy prowadzą do podniesienia samooceny, odczuwania wyższego poziomu optymizmu i wzrostu przekonań o własnej skuteczności, a te z kolei wiązać się mogą z zaangażowanie w pracę (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti i Schaufeli, 2012). Relację tę ilustruje wykres 2.

Warto także pamiętać, iż satysfakcja z pracy nie tylko oddziałuje na efektywność pracy w sposób pośredni. Judge, Thoresen, Bono i Patton (2001) analizując odpowiedzi ponad 54 000 pracowników wykazali umiarkowany związek pomiędzy satysfakcją z pracy a efektywnością zawodową. Zatem, jak widać z przedstawionych badań, związki między satysfakcją, zaangażowaniem i efektywnością są dość skomplikowane.


Źródło: Konrad Kulikowski, Sedlak & Sedlak - "Co warto badać, satysfakcję z pracy czy zaangażowanie w pracę?"


dodano: 2016-06-01 08:06:21