Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Innowacje – siła napędowa dla konkurencyjności Europy

W Krakowie, 6 i 7 lutego 2014 r. odbyło się spotykanie przedstawicieli rządów krajów Trójkąta Weimarskiego (Polska, Niemcy i Francja), Parlamentu i Komisji Europejskiej oraz osób odpowiedzialnych za strategie wiodących firm reprezentujących główne gałęzie przemysłu. W dyskusjach wzięli udział przedstawiciele samorządu gospodarczego, administracji państwowej i samorządowej krajów Trójkąta Weimarskiego oraz eksperci, naukowcy i media.

Wydarzenie pod nazwą "Gospodarczy Trójkąt Weimarski" zorganizowano z inicjatywy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przy wsparciu Ministerstwa Gospodarki oraz ambasady Francji i Niemiec oraz organizacji przedsiębiorców: Konfederacji Lewiatan z Polski, niemieckiego Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. oraz francuskiego Mouvement des Entreprises de France.

Tematem jednego z paneli dyskusyjnych były „Innowacje – siła napędowa dla konkurencyjności Europy”. Biorąca w nim udział Prezes PARP, Bożena Lublińska-Kasprzak powiedziała: - Współpraca badawczo–rozwojowa jest złożonym procesem, wymaga zaangażowania środków finansowych, kadr i sprawnego zarządzania. Nie bez przyczyny liderem działalności B+R są duże międzynarodowe przedsiębiorstwa dysponujące efektywną organizacją. Jednak liderzy innowacyjności nie działają w osamotnieniu, a ich sukcesy wynikają z umiejętności skupienia wokół siebie wyspecjalizowanych MSP i naukowców. Dlatego też aby osiągnąć cele współpracy firmy muszą zarządzać wieloma procesami biznesowymi jednocześnie.

Bożena Lublińska-Kasprzak przedstawiła analizę procesów wpływających na innowacyjność w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Stwierdziła, że dane GUS potwierdzają pozytywne tendencje dla Polski. Nakłady na B+R (GERD) w 2012 r. wynosiły 14,4 mld zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o prawie 23%. To oznacza, że badania nad innowacjami wydajemy już 0,9% PKB (w 2011 roku było to 0,76%). Współczynnik ten w dużej mierze można zawdzięczać zaangażowaniu przedsiębiorców, a udział firm w pracach badawczo-rozwojowych intensywnie rośnie i w 2012 roku wynosił ponad 5,3 mld złotych, co stanowi już 37% nakładów na B+R ogółem.

Niestety w Polsce wśród przedsiębiorstw, które prowadzą działalność innowacyjną blisko jedna trzecia (31%) prowadzi wewnętrzną działalność badawczo-rozwojową. Jest to jeden z najniższych wyników wśród krajów UE-27. Udział przedsiębiorstw prowadzących wewnętrzną działalność B+R w pozostałych krajach Trójkąta Weimarskiego jest wyższy i wynosi: w Niemczech (48%) i we Francji (67%). Natomiast liderem jest Finlandia (79%).

- Ale odsetek polskich przedsiębiorstw zaangażowanych we współpracę z innymi podmiotami (33%) nie odbiega od średniej UE-27 (34%) oraz pozostałych państw Trójkąta Weimarskiego (Niemcy 24%, Francja 36%). W przypadku dużych firm było ich średnio dwukrotnie więcej (60%) zarówno w PL jak i UE-27. Na uwagę zasługuje niewystarczający odsetek firm współpracujących z uniwersytetami i innymi instytucjami szkolnictwa wyższego (UE-27 12%, Niemcy 12%, Francja 13%, Polska 11%). Istotna różnica dotyczy współpracy w ramach tego samego sektora (UE-27 12%, Francja 12%, Polska 8%, Niemcy 4%), konsultantami prywatnymi, laboratoriami lub prywatnymi instytutami B+R (UE-27 14%, Francja 14%, Polska 10%, Niemcy 8%). Podobny odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw kooperuje z podmiotami z Europy (UE-27 20%, Francja i Polska 16%, Niemcy 8%) – przekazała Bożena Lublińska-Kasprzak.

W panelu, oprócz Prezes PARP, wzięli udział Alexander Kurz – Wiceprezes, Fraunhofer-Gesellschaft; Krzysztof Kurzydłowski – Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Maciej Żylicz – Doradca Społeczny Prezydenta RP, Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; Friedbert Pflüger – CEO, Pflüger International Consultancy, Dyrektor European Centre for Energy and Resource Security (EUCERS).

Źródło: PARP


dodano: 2014-02-10 08:53:05