Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Inflacja bazowa we wrześniu

Narodowy Bank Polski w komunikacie, z 16 października, opublikował wskaźniki inflacji bazowej we wrześniu 2013 r. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,3 proc. (r/r) i była o 0,1 pkt. proc. niższa niż w dwóch poprzednich miesiącach.

W relacji rok do roku inflacja wyniosła:
  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 0,7 proc., dokładnie tyle, ile miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,6 proc, również tyle, ile w sierpniu;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,3 proc., wobec 1,4 proc. w sierpniu;
  • tzw.15 proc. średnia obcięta (eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice) wyniosła we wrześniu 0,8 proc., podczas gdy w sierpniu było to 0,9 proc.
Podany 15 października przez GUS wskaźnik CPI za wrzesień wyniósł 1,0 proc. (r/r), wobec 1,1 proc. za sierpień.

Źródło: NBP


Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje bowiem średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami. Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.dodano: 2013-10-16 16:22:00