Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Inauguracja jubileuszu 100-lecia Urzędu Patentowego RP


Urząd Patentowy RP zaprasza na międzynarodowe seminaria eksperckie organizowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) poświęcone ochronie własności intelektualnej za granicą. Wydarzenia rozpoczynają rok jubileuszowy 100-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz utworzenia Urzędu Patentowego RP.  Międzynarodowe seminaria eksperckie WIPO odbywają się w dniach 23-25 stycznia 2018 r. Wydarzenia te są organizowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Śląską oraz Politechniką Wrocławską. Szczegółowy program i rejestracja on-line dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.  

Seminaria adresowane są w szczególności do przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz pełnomocników w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP. Uczestnicy uzyskają unikalną i praktyczną wiedzę także w zakresie prowadzenia poszukiwań w światowym stanie techniki oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych – krajowej, regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) i przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP). Wykłady dotyczyć będą także madryckiego system międzynarodowej rejestracji znaków towarowych oraz haskiego systemu międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Uzupełnieniem dla tych tematów będą również zagadnienia związane z alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów, którymi zajmuje się Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO.

Seminaria rozpoczynają obchody 100. rocznicy ochrony własności przemysłowej oraz ustanowienia Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego. Program jubileuszowy  został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i jest realizowany przy współpracy szerokiego grona partnerów i współorganizatorów. Wydarzenia  jubileuszowe są ukierunkowane na poszerzanie społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej, a także służą podkreśleniu znaczenia praw wyłącznych dla rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. W ramach jubileuszu Urząd Patentowy organizuje cykl wielu  wydarzeń, konferencji, seminariów i sympozjów poświęconych zagadnieniom własności intelektualnej oraz wydaje liczne publikacje popularyzujące ideę szerokiej ochrony prawnej przysługującej twórcom innowacyjnych rozwiązań naukowo-technicznych i projektowych.

Przywołując w roku jubileuszowym historyczną datę swojego powstania, Urząd Patentowy RP pragnie, odwołując się do doświadczeń minionego 100-lecia, wskazać przede wszystkim na fundamentalne znaczenie ochrony własności przemysłowej dla umacniania potencjału intelektualnego i ekonomicznego Polski i jej zrównoważonego rozwoju. Realizacja przedsięwzięć w ramach tej szczególnej rocznicy wpisywać się będzie w szeroki kontekst upowszechniania wiedzy historycznej oraz krzewienia wartości patriotycznych, związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.


Źródło: Urząd Patentowy RP


dodano: 2018-01-24 07:34:15