Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Honorowe odznaki za wymierne zasługi na rzecz rozwoju gospodarki

Rada Ministrów przyjęła propozycję Ministerstwa Gospodarki i zatwierdziła 12 listopada 2014 r. projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia.

Wyróżnienie, nadawane przez Ministra Gospodarki, będzie honorowało osoby fizyczne i podmioty zbiorowe aktywne na polu gospodarki, wnoszące istotny wkład w jej rozwój.

Obecnie minister gospodarki przyznaje odznaki jedynie za zasługi na rzecz rozwoju trzech sektorów: górnictwa, energetyki oraz przemysłu naftowego i gazowego. Nie ma natomiast wyróżnień za działalność w innych, ważnych obszarach gospodarki, nie związanych z konkretną branżą.

Dlatego nowa odznaka pozwoli na dostrzeżenie i nagrodzenie wybitnych osiągnięć w sferze innowacji, promocji polskiego przemysłu, wdrażania nowych technologii, prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz wprowadzania efektywnych metod zarządzania.


Odznaka ma być przyznawana nie tylko podmiotom rodzimym, ale także zagranicznym mającym zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki. W praktyce będzie nią można uhonorować osoby indywidualne, w tym obywateli innych państw (osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego). Może też trafić do przedsiębiorstw, w tym firm mających swoją siedzibę za granicą. Możliwe będzie jej nadanie także jednostkom organizacyjnym nie będącym osobami prawnymi, które posiadają zdolność prawną i mają swoją siedzibę za granicą.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki


dodano: 2014-11-12 13:16:43