Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Handel zagraniczny po I półroczu 2018 roku


Według wstępnych danych GUS (z dnia 14 sierpnia 2018 roku) po sześciu miesiącach br. eksport towarów z Polski osiągnął 107,6 mld EUR, tj. poziom o 5,7 proc. wyższy niż przed rokiem. Z kolei import wyniósł ponad 108,8 mld EUR, co oznacza wzrost o 7,9 proc. Deficyt obrotów towarowych wyniósł ok. 1,2 mld EUR.


Eksport do UE wzrósł o 6,1 proc. (do 86,5 mld EUR), w tym do Niemiec o 8,7 proc., Czech o 4,2 proc., Francji o 7,1 proc. oraz Niderlandów o 5,8 proc. W przypadku eksportu do Wielkiej Brytanii oraz Włoch odnotowano spadek odpowiednio: o 1,6 proc. i o 3 proc. Warto zaznaczyć, że pośród państw unijnych aż do siedemnastu z nich odnotowano szybszy niż przeciętnie wzrost sprzedaży polskich towarów, w tym najszybszy do Irlandii o 21 proc., Chorwacji i Słowenii po 18 proc. oraz Rumunii o 17 proc. Z kolei import z UE wzrósł o 5,8 proc., w tym z Niemiec o 7,2 proc.

Sprzedaż na pozostałe (pozaunijne) rynki rozwinięte gospodarczo zwiększyła się o 4,5 proc., do blisko 7,3 mld EUR. W ramach tej grupy krajów szybko rosła sprzedaż do USA (o ok. 8,6 proc.), Norwegii (o ok. 15,4 proc.) oraz Izraela (o 6,8 proc.). Z drugiej strony spadki wywozu nastąpiły m.in. do Szwajcarii (o 3,2 proc.), Kanady (o 5,8 proc.) oraz Australii (o ok. 22,3 proc.).

Obroty towarowe Polski wraz w dynamiką (r/r) w okresie I 2017 – VI 2018 r.Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS


Nadal szybciej niż przeciętnie rosła sprzedaż do krajów WNP, tj. o 6,4 proc. (do 6,4 mld EUR). Na ten wynik złożył się dynamiczny wzrost sprzedaży do Rosji (o 9,6 proc.), relatywnie wolniejszy wywóz na Ukrainę (o 3,5 proc.) i stagnacja wywozu na Białoruś.

Najwolniejszy wzrost eksportu odnotowano na rynki krajów słabiej rozwiniętych (spoza WNP), tj o 1,3 proc. (do 7,4 mld EUR). Tradycyjnie w tej grupie państw istniały duże dysproporcje w dynamice sprzedaży, tj. szybko rosła do Arabii Saudyjskiej (o 19,1 proc.), Indii (o 16,7 proc.), Tajlandii (o ok. 60 proc.), w granicach tempa przeciętnego zwiększyła się do Serbii (o 6,4 proc.), z kolei jej spadki odnotowano do Chin (o ok. 6,7 proc.) Meksyku (o 2 proc.), Republiki Korei (o 0,8 proc.) oraz ZEA (o prawie 20 proc.). Z kolei na główny rynek eksportowy z tej grupy krajów, Turcji, sprzedaż wzrosła o 5 proc..

W przekroju towarowym najszybciej rosła sprzedaż produktów mineralnych (o 13,2 proc.), wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego (o 10,5 proc.) oraz wyrobów przemysłu lekkiego (o 9,9 proc.). Z kolei wśród dominujących w naszym eksporcie - wyrobów przemysłu elektromechanicznego sprzedaż wzrosła o 4,5 proc., w tym najszybciej maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części (o 8,4 proc.).


Żródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii i GUS


dodano: 2018-08-16 07:39:00