Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Handel zagraniczny po 7 miesiącach 2018 roku

Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-lipiec br. eksport towarów z Polski osiągnął 125,7 mld EUR, tj. poziom o 6,5 proc. wyższy niż przed rokiem. Z kolei import wyniósł ponad 127,3 mld EUR, co oznacza wzrost o 8,7 proc. Deficyt obrotów towarowych wyniósł ok. 1,6 mld EUR.

W analizowanym okresie notowano wyraźne dysproporcje w dynamice obrotów towarowych wyrażonych w różnych walutach. Umocnienie złotego (o 0,7% w stosunku do EUR i o ok. 10% do USD) zadecydowało, że w ujęciu złotowym nasze obroty towarowe rosły relatywnie wolno (eksport o 4,7 proc., a import o 6,9 proc.). Z kolei najszybciej rosły obroty wyrażone w USD odpowiednio o 19,2 proc. oraz o 21,5 proc.

Obroty towarowe Polski wraz w dynamiką (w ujęciu rocznym) w okresie styczeń 2017 – lipiec 2018 rokuŹródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

Eksport do UE wzrósł o 6,9 proc. (do 100,8 mld EUR), w tym do Niemiec o 9,8 proc., Czech o 5,4 proc., Francji o 6,8 proc. oraz Niderlandów o 6,7 proc. W przypadku eksportu do Wielkiej Brytanii oraz Włoch odnotowano spadek odpowiednio o 0,6 proc. i 2,0 proc. Warto zaznaczyć, że pośród państw unijnych aż do siedemnastu z nich odnotowano szybszy niż przeciętnie wzrost sprzedaży polskich towarów, w tym najszybszy do Irlandii o 22,5 proc., Słowenii o 18,9 proc., Chorwacji o 17,3 proc. oraz Rumunii o 17,0 proc. Z kolei import z UE wzrósł o 6,7 proc., w tym z Niemiec o 8,0 proc.

Sprzedaż na pozostałe (pozaunijne) rynki rozwinięte gospodarczo zwiększyła się o 6,1 proc., do blisko 8,5 mld EUR. W ramach tej grupy krajów szybko rosła sprzedaż do USA (o ok. 9,9 proc.), Norwegii (o ok. 20,1 proc.) oraz Izraela (o 9,1 proc.). Z drugiej strony spadki wywozu nastąpiły m.in. do Szwajcarii (o 1,4 proc.), Kanady (o 3,6 proc.) oraz Australii (o ok. 21,1 proc.).

Nadal szybciej niż przeciętnie rosła sprzedaż do krajów WNP, tj. o 6,7 proc. (do 7,6 mld EUR). Na ten wynik złożył się dynamiczny wzrost sprzedaży do Rosji (o 9,8 proc.), relatywnie wolniejszy wywóz na Ukrainę (o 4,3 proc.) i  na Białoruś (o 3,6 proc.).

Najwolniejszy wzrost eksportu odnotowano na rynki krajów słabiej rozwiniętych (spoza WNP), tj. o 2,9 proc. (do 8,8 mld EUR). Tradycyjnie w tej grupie państw istniały duże dysproporcje w dynamice sprzedaży, tj. szybko rosła do Arabii Saudyjskiej (o 22,0 proc.), Indii (o 12,4 proc.), Tajlandii (o ok. 65,0 proc.), w granicach tempa przeciętnego zwiększyła się do Serbii (o 6,8 proc.), natomiast jej spadki odnotowano do Chin (o ok. 4,8 proc.), Meksyku (o 0,9 proc.) oraz ZEA (o prawie 17,2 proc.). Z kolei na główny rynek eksportowy z tej grupy krajów, czyli Turcji, sprzedaż wzrosła o 3,0 proc.

W przekroju towarowym najszybciej rosła sprzedaż produktów mineralnych (o 14,4 proc.), wyrobów przemysłu lekkiego (o 11,4 proc.) oraz wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego (o 10,9 proc.). Sprzedaż dominujących w naszym eksporcie wyrobów przemysłu elektromechanicznego wzrosła o 6 proc., w tym najszybciej maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części (o 9,6 proc.).


Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii


dodano: 2018-09-13 06:57:30