Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Handel zagraniczny Polski w 2017 roku

Według ostatecznych danych GUS (z dnia 3 sierpnia 2018 roku), w 2017 roku eksport towarów z Polski wzrósł o 11,8 proc. (do 206,6 mld EUR), a import o 13,9 proc. (do blisko 206,1 mld EUR). Nadwyżka obrotów towarowych wyniosła ok. 560 mln EUR, czyli była nieznacznie wyższa niż pierwotnie szacowano. Tym samym tempo wzrostu zarówno eksportu, jak i importu było o 1,6 pkt. proc. wyższe w porównaniu z danymi wstępnymi prezentowanymi na początku roku. Za taką korektę odpowiadały kraje unijne, których tempo wzrostu obu strumieni handlu zagranicznego okazało się o ponad 2 pkt. proc. wyższe. 

W ujęciu PLN eksport towarów z Polski wzrósł o 9,8 proc. (do 882,6 mld PLN), a import o 11,9 proc. (do 880,1 mld PLN). Nadwyżka osiągnęła 2,5 mld PLN.Wyniki polskich obrotów towarowych w 2017 roku odzwierciedlały wyraźne ożywienie światowej gospodarki, przyspieszenie globalnych obrotów i popytu, jak również ogólne polepszenie nastrojów. Według danych MFW (z lipca br.) światowy PKB przyspieszył w 2017 roku o 0,5 pkt. proc., do 3,7 proc. (w ujęciu rocznym), a globalny wolumen handlu towarów i usług aż o 2,9 pkt. proc., do 5,1 proc.

Eksport per capita w 2017 roku wyniósł 5,4 tys. EUR wobec 4,8 tys. EUR w 2016 roku.

Na liście 5 najważniejszych rynków eksportowych w 2017 roku znalazły się: Niemcy – 27,5 proc. udziału, Czechy – 6,4 proc., Wielka Brytania – 6,4 proc., Francja – 5,6 proc. oraz Włochy –  4,9 proc.

Lista 5 najważniejszych dostawców towarów do Polski w 2017 roku prezentowała się następująco: Niemcy – ok. 23 proc. udziału, Chiny – 11,8 proc., Rosja – 6,4 proc., Włochy – 5,3 proc., Francja – 3,9 proc.

Wśród państw, z którymi w 2017 roku notowano największą poprawę salda, na podium znalazły się: Wielka Brytania (o ponad 0,7 mld EUR), Francja (o 0,65 mld EUR) oraz Niemcy (o 0,64 mld EUR). Z kolei największe jego pogorszenie nastąpiło w obrotach z: Chinami (o blisko 2,3 mld EUR), Rosją (o 1,7 mld EUR) oraz Japonią (o 0,73 mld EUR).

Eksport do całej Unii Europejskiej wzrósł o 12,1 proc. (do 165,4 mld EUR), w tym do Niemiec o 12,2 proc., Czech o 9,5 proc., Wielkiej Brytanii o 8,1 proc., Francji o 14,3 proc. oraz Włoch o 14,8 proc. Udział UE w całkowitym polskim eksporcie wyniósł dokładnie 80 proc., czyli w porównaniu z rokiem poprzednim nieznacznie się zwiększył.  

Wywóz do pozostałych krajów rozwiniętych gospodarczo (poza UE) zwiększył się o 13,3 proc. (do 13,6 mld EUR), w tym do USA o ok. 26 proc., Norwegii o 6,3 proc. oraz Szwajcarii o prawie 12 proc. Udział tej grupy rynków w łącznym polskim eksporcie wyniósł 6,6 proc. wobec 6,5 proc. w 2016 roku.

Sprzedaż do krajów WNP wzrosła o ok. 19 proc. (do 12,6 mld EUR), w tym do Rosji o 18,4 proc., na Ukrainę o ok. 23 proc. oraz na Białoruś o 8,2 proc. Udział WNP w eksporcie Polski zwiększył się o 0,4 pkt. proc., do 6,1 proc.

Na tle pozostałych grup rynków, niekorzystnie w 2017 roku kształtował się eksport do pozostałych (poza WNP) rynków słabiej rozwiniętych i rozwijających się, który zwiększył się zaledwie o 2,5 proc. (do ok. 15,1 mld EUR). Dynamika eksportu do poszczególnych rynków tej grupy rozkładała się bardzo nierównomiernie. Szybko rosła sprzedaż m.in. do Chin (o ok. 19 proc.), Serbii (o ok. 15,5 proc.) oraz Meksyku (o ok. 26 proc.); wolno na nasz główny z tej grupy rynek eksportowy - Turcji (o 3,5 proc.), a do kilku istotnych państw odnotowano jej spadek, w tym m.in. do: Arabii Saudyjskiej (o prawie 14 proc.) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o ok. 17 proc.).

Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszego eksportu, dynamicznie – wśród ważniejszych towarów – rosła sprzedaż: kotłów maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części (o 12,7 proc.), pojazdów i ich części i akcesoriów (o 9,7 proc.), mebli (o ok. 9,5 proc.), tworzyw sztucznych i artykułów z nich (o 10 proc.) oraz wyrobów z żeliwa i stali (o ok. 13 proc.). 

Prognozy

W związku z publikacją przez GUS ostatecznych danych za 2017 rok zmianie uległy prognozowane przez MPiT wartości obrotów towarowych na 2018 rok. Przyjmując pierwotnie zakładane tempo wzrostu eksportu na poziomie 7 proc., a importu 8,5 proc. oraz aktualnie wyższą bazę odniesienia, szacowane na 2018 rok wartości handlu towarowego kształtują się następująco: eksport - ok. 221,1 mld EUR, import - ok. 223,6 mld EUR, deficyt - ok. 2,5 mld EUR.


Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii


dodano: 2018-08-06 06:59:16