Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Handel zagraniczny Polski po dwóch miesiącach 2017 r.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, po dwóch miesiącach 2017 r. odnotowano prawie zrównanie wartości polskiego eksportu towarów (ok. 30 mld 080 mln euro) z wartością importu (ok. 30 mld 050 mln euro). Zadecydowało o tym wyraźne wyprzedzenie importowe (wzrost o 7,8 proc.) względem eksportu (wzrost o 4 proc.). Tym samym notowana przed rokiem nadwyżka na poziomie  ok. 1 mld euro została zredukowana do zaledwie 30 mln euro.

W okresie styczeń – luty 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 132 mld 184,0 mln zł, a import 132 mld 032,4 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 151,6 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 4 mld 557,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 4,8%, a import o 8,6%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 31 mld 718,9 mln USD, a import 31 mld 698,8 mln USD (wzrost odpowiednio o 0,4% i o 4,1%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 20,1 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 1 mld 141,6 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 30 mld 079,5 mln EUR, a import 30 mld 049,3 mln EUR (wzrost w eksporcie o 4,0%, a w imporcie o 7,8%). Dodatnie saldo wyniosło 30,2 mln EUR wobec 1040,5 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 23 mld 667,9 mln zł (minus 5683,6 mln USD, minus 5386,9 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 4 mld 552,1 mln zł (minus 1 mld 090,1 mln USD, minus 1035,3 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 28 mld 371,6 mln zł (6 mld 793,8 mln USD, 6 mld 452,4 mln EUR), w tym z krajami UE saldo  osiągnęło poziom 28 mld 656,6 mln zł (6 mld 861,7 mln USD, 6 mld 517,2 mln EUR).


Źródło: GUS


dodano: 2017-04-18 06:19:19