Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Grzegorz Baczewski dyrektorem generalnym Lewiatana

Dr Grzegorz Baczewski został dyrektorem generalnym Konfederacji Lewiatan, wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora generalnego i szefa zespołu ekspertyzy. Lech Pilawski – dotychczasowy dyrektor generalny – pozostanie w strukturze Lewiatana jako doradca prezydent Konfederacji. Powołano także trzech zastępców dyrektora generalnego: Marzenę Chmielewską (ds. rozwoju projektów), Kubę Giedrojć (ds. komunikacji i relacji) oraz Krzysztofa Kajdę (ds. legislacji).

– Lewiatan jest dziś silną i rozpoznawalną organizacją, którą wciąż intensywnie rozwijamy. To doskonały moment na wprowadzenie zmian w zespole zarządzającym – wyjaśnia dr Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan. – Wszystkie osoby, którym powierzyliśmy kierowanie Lewiatanem dobrze znają organizację i mają doświadczenie w rozwijaniu usług dla biznesu. Takie wzmocnienie organizacji pozwoli rozwijać naszą ofertę. Najbliższe miesiące przyniosą nowe produkty i usługi, które zaproponujemy naszym firmom członkowskim, aby jeszcze pełniej trafiać w ich potrzeby – dodaje.

Dr Grzegorz Baczewski - Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan. W ramach BusinessEurope zasiada w Executive Bureau oraz Executive Commitee, które odpowiadają za strategiczne kierunki działania tej organizacji. Nadzoruje funkcjonowanie biura Lewiatana w Brukseli. Członek Rady Dialogu Społecznego oraz Sekretarz Rady (do 10.2017 r.). Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej ZUS i Przewodniczący Rady Rynku Pracy działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Doktor ekonomii, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Wkłada m.in. ekonomię i ekonomikę rynku pracy.
W 2017 r. był Zastępcą Dyrektora Generalnego i Szefem Zespołu Ekspertów Konfederacji Lewiatan. Wcześniej (2014-2016) był dyrektorem Departamentu Dialogu, Pracy i Spraw Społecznych Konfederacji Lewiatan, gdzie odpowiadał głównie za ekspertyzę i działania w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i rynku pracy. W latach 2008-2013 pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, początkowo jako główny specjalista ds. rynku pracy, a następnie dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz. Odpowiadał za realizacje projektów systemowych w obszarze polityki społecznej i zatrudnienia o łącznej wartości 32 mln zł. Podczas pracy w MPiPS był Krajowym Koordynatorem Programu Solidarność Pokoleń – Działania na rzecz Aktywizacji Osób po 50 roku życia, przewodniczącym Rady Społecznej 50+ przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, członkiem Zespołu ds. makroekonomicznych utworzonego w ramach przygotowań do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską. Pełnił także funkcję delegata Polski do Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych OECD (ELSAC) oraz Komitetu ds. Zatrudnienia UE (EMCO). Autor Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011. Wcześniej adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Marzena Chmielewska jest dyrektorką departamentu funduszy europejskich Lewiatana. Reprezentuje polskich pracodawców w Komitecie EFS przy KE oraz BUSINESSEUROPE w grupie ekspertów ds. EFSI KE. Zajmuje się ofertą finansowania unijnego dla firm i instytucji otoczenia biznesu, w szczególności na B+R i innowacje. Uczestniczy w polskim systemie instytucjonalnym polityki spójności – jest członkinią komitetów monitorujących PO IR, PO PW, POIŚ oraz bierze udział w pracach forum ds. uproszczeń MIR. Dla KL przygotowała ponad 30 projektów finansowanych z UE.
Kuba Giedrojć jest dyrektorem departamentu komunikacji i wykładowcą na USWPS. Jako zastępca dyrektora generalnego odpowiada za komunikację, rozwój i wydarzenia.

Krzysztof Kajda jest radcą prawnym i dyrektorem departamentu prawnego Lewiatana, specjalizuje się w zagadnieniach prawa telekomunikacyjnego i mediów. Jako zastępca dyrektora generalnego odpowiada za pion legislacji.

Źródło: Konfederacja Lewiatan
dodano: 2018-05-18 06:14:03