Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Gospodarka znacząco nie spowalnia

Komentarz minister Jadwigi Emilewicz do danych GUS

Według tzw. szybkiego szacunku GUS PKB Polski w III kw. wzrósł o 5,1% rok do roku. To więcej niż oczekiwali analitycy. Te bardzo dobre dane, pokazują, że utrzymujemy imponujące tempo rozwoju. Dowodzą one, że nasza gospodarka ciągle jest w ścisłej europejskiej czołówce. Wzrost ten zawdzięczamy ciągle silnemu popytowi wewnętrznemu.


Warto też zwrócić uwagę na to, że tak wysokie tempo udało nam się utrzymać, mimo pogorszenia koniunktury u naszego głównego partnera – Niemiec, gdzie wzrost PKB rok do roku spadł w trzecim kwartale do poziomu 1,1% wobec 2,1% i 2% w pierwszym i drugim kwartale.

W przypadku Polski obserwujemy wysoką aktywność gospodarczą, pomimo sygnałów ostrzegawczych płynących z badania koniunktury. PMI dla przemysłu dla Polski spadł we wrześniu poniżej poziomu 51 pkt po raz pierwszy od blisko 2 lat (X 2016) i wyniósł 50,5 pkt, zaś w październiku spadł do poziomu 50,4 pkt., dalej wyraża on jednak pozytywne oczekiwania przedsiębiorstw.

GUS podał w środę także, że inflacja w październiku 2018 r. wzrosła w ujęciu rocznym o 1,8 proc. W październiku wolniej rosły ceny żywności, przyspieszył natomiast wzrost cen paliw do prywatnych środków transportu – do 1,1% w październiku.

Według kolejnych opublikowanych w środę danych GUS – dot. handlu zagranicznego, w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. tempo wzrostu polskich obrotów towarowych utrzymało się na relatywnie wysokim poziomie. W eksporcie wzrost wyniósł 6 %, a w imporcie 8,6%. Efektem szybko rosnącego importu, nawet w warunkach wciąż silnego wzrostu eksportu, jest pogorszenie salda wymiany – przed rokiem notowaliśmy nadwyżkę w wysokości 1,4 mld euro, zaś obecnie mamy do czynienia z deficytem na poziomie 2,5 mld euro.

Wysoki import to wynik silnego popytu konsumpcyjnego w Polsce, wspieranego przez zwiększające się zatrudnienie i płace oraz dobre nastroje konsumentów, a także wzrost cen ropy naftowej (o ok. 40% rok do roku) oraz wzrost inwestycji. Z kolei na wynik naszego eksportu wpłynęły m.in. niekorzystne trendy w naszym otoczeniu zewnętrznym, m.in. u naszego głównego partnera handlowego – Niemiec. Zwolniła gospodarka unijna (PKB w III kw. 2018 r. wzrósł o 1,9%, (rok do roku), czyli o 0,2 pkt. proc. mniej niż w poprzednim kwartale. Pogorszyły się też nastroje wśród przedsiębiorców w strefie euro.

Zestaw danych przedstawionych przez GUS potwierdza jedno, polska gospodarka jest rozpędzona i obecnie znacząco nie spowalnia, zaś delikatne opóźnienie w realizacji inwestycji oraz wysoka konsumpcja stanowi wsparcie dla utrzymania wzrostu gospodarczego w Polsce.


Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii


dodano: 2018-11-15 07:15:27