Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Gospodarczy gabinet cieni

2 kwietnia 2012 r., w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, Business Centre Club powołał gospodarczy gabinet cieni. Członkowie gabinetu mają podpowiadać rządowi niezbędne zmiany sprzyjające przedsiębiorczości i wspierające gospodarkę. Priorytetem jest przejrzyste i przyjazne prawo, likwidowanie barier utrudniających działalność przedsiębiorcom i funkcjonowanie obywatelom.
    – Rok 2012, to przełomowy czas dla Polski – albo czas prawdziwych reform i  podejmowania odważnych decyzji – albo utracone szanse rozwojowe. Od mądrości i determinacji rządzących zależy dziś wyjątkowo dużo. Dlatego powołujemy Gospodarczy Gabinet Cieni BCC, którego celem będzie wsparcie działań rządu służących gospodarce, inspirowanie i monitorowanie prac resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. Chcemy stworzyć rząd gospodarczych fachowców, będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka – mówił prezes i założyciel BCC Marek Goliszewski.

Skład Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC:
 • przewodniczący – Marek Goliszewski
 • minister gospodarki – dr Janusz  Steinhoff
 • minister ds. energetyki – dr Zbigniew Wyszogrodzki
 • minister finansów – prof. Stanisław Gomułka
 • minister ds. rynków finansowych – dr Stanisław Kluza
 • minister ds. zagranicznej promocji przedsiębiorców – dr inż. Wojciech Warski
 • minister skarbu i prywatyzacji – dr Grażyna Magdziak
 • minister przedsiębiorczości – Dariusz Żuk
 • minister ds. systemu ochrony zdrowia – Anna Janczewska-Radwan
 • minister nauki i szkolnictwa wyższego – dr Wojciech Szewko
 • minister ds. cyfryzacji – Krzysztof Szubert
 • minister przemysłu obronnego – gen. Leon Komornicki
 • minister ds. ubezpieczeń społecznych – dr Wojciech Nagel
 • minister ds. prawa pracy – Zbigniew Żurek
 • minister ds. rynku pracy – Dominika Staniewicz
 • minister ds. rozwoju regionalnego –  dr Jerzy Kwieciński
 • minister ds. prawa gospodarczego – mec. Jacek Świeca
 • minister ds. stanowienia prawa – Witold Michałek
 • minister środowiska – Ryszard Pazdan
 • minister infrastruktury – Maciej Grelowski
 • minister  ds. spółdzielczości – Mieczysław Grodzki

Marek Goliszewski zapowiedział, że wszyscy członkowie gabinetu cieni spotkają się ze swoimi odpowiednikami w rządzie. Jak łatwo zauważyć, w gabinecie cieni jest większa liczba resortów związanych z gospodarką niż w polskim rządzie, ale to dlatego, iż BCC kilkoma zagadnieniami chce się zajmować bardzo szczegółowo. Stąd np. ministrowie ds. prawa pracy, gospodarczego czy stanowienia prawa.


dodano: 2012-04-02 10:47:46