Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Giełda na plusie

Giełda Papierów Wartościowych poinformowała w raporcie kwartalnym, że skonsolidowany zysk netto, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w pierwszym kwartale tego roku 42 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto, jak również zysk operacyjny i przychody były wyższe niż zakładano. Zakładano, że zysk netto wyniesie 32,6 mln zł. Zysk operacyjny grupy wyniósł 43,1 mln zł, a prognozowano na poziomie 38,5 mln zł. Przychody ukształtowały się na poziomie 79,4 mln zł., a analitycy szacowali, że wyniosą 77,1 mln zł.


Źródło: GPW


dodano: 2013-04-30 12:28:27