Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Głos biznesu 2017 – Innowacja, finansowanie, nauka, rozwój

„Głos biznesu 2017 – Innowacja, finansowanie, nauka, rozwój” – pod takim hasłem Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z Konfederacją Lewiatan rusza z cyklem konferencji skierowanych do przedsiębiorców, które odbędą się w kilku miastach w Polsce. Celem spotkań jest przedstawienie firmom możliwości finansowania prac B+R oraz innowacji ze środków pochodzących z funduszy unijnych.Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią wyzwanie dla firm do ciągłych zmian i dostosowywania do nowych warunków.  Jednym z elementów budowania przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw jest inwestowanie we własne, oryginalne  prace badawczo-rozwojowe skutkujące opracowaniem innowacyjnych rozwiązań. W bieżącej perspektywie budżetowej UE 2014-2020 na wsparcie projektów na innowacyjne technologie, badania i rozwój (B+R) przeznaczonych jest 15 mld euro.

Część tej kwoty można uzyskać za pośrednictwem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która realizuje kilka programów skierowanych do firm i naukowców finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Podczas konferencji firmy będą mogły poznać możliwości uzyskania środków na finansowanie zespołowych prac B+R realizujących projekty naukowe zmierzające do opracowania nowego produktu, technologii czy usługi. Na te działania Fundacja oferuje granty badawcze w wysokości ok. 3,5 mln zł w ramach programu TEAM-TECH.

Pierwsza z cyklu konferencji odbędzie się już 25 maja br. we Wrocławiu (szczegółowy program). Udział w konferencji jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Czterogodzinna konferencja będzie obejmowała dwa powiązane ze sobą bloki tematyczne:
  • poranny – prezentacja uzupełniających się instrumentów finansowych obejmujących wsparcie dla biznesu w ramach programów TEAM-TECH  Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz  preferencyjne finansowanie bankowe dla sektora MŚP w ramach kredytu na innowacje technologiczne, kredytu UNIA+ oraz dotacji na leasing maszyn i urządzeń.
    W tej części konferencji wystąpi również przedstawiciel znanej firmy lokalnej, który podzieli się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych instrumentów finansowych.
  • południowy – dwa interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji, badań i możliwości rozwoju. Warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków/case studies
Przed wakacjami zaplanowano jeszcze dwie konferencje: w Łodzi (31.05) oraz w Lublinie (22.06). Kolejne spotkania odbędą się jesienią.

Źródło: FNP


dodano: 2017-05-19 05:23:28