Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Finał Konkursu o Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU - edycja 2015

Konkurs o Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU współorganizują: Redakcja „Prestiż - relacje gospodarcze”, Centrum Komunikacji Gospodarczej, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i Stowarzyszenie Dziennikarzy RP12 kwietnia br., w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (na zdjęciu poniżej), Kapituła pod przewodnictwem prof. Katarzyny Majchrzak ogłosiła laureatów Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2015. Spośród 151 rekomendowanych kandydatów, zgłoszonych przez uprawnione instytucje organizacje i media, Kapituła nominowała do nagrody dwunastu przedsiębiorców, wynalazców, firmy i wytwarzane przez nich produkty. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: Przedsiębiorca, Firma, Produkt, Wynalazca i Polityk otrzymali kryształowe statuetki RENOMA 2015, a laureatom edycji 2012, 2013 i 2014 w kategorii Przedsiębiorca, Firma i Produkt, którzy potwierdzili i rozwinęli swoje osiągnięcia wręczono Brylanty do nagrody. Organizatorem konkursu o Nagrodą Prestiżu RENOMA ROKU 2015 są magazyn „Prestiż - relacje gospodarcze”, pismo poświęcone reputacji polskiej gospodarki i jego wydawca Centrum Komunikacji Gospodarczej BYRA oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy RP i Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, którego prezes dr Alicja Adamczak (na zdjęciu powyżej) czyniąc honory gospodarza otworzyła i powitała wszystkich uczestników uroczystego wręczenia Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2015.

Poza nominowanymi do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2015, uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień zaszczycili swoją obecnością honorowi goście, członkowie Kapituły i dziennikarze. Wśród nich poseł Jerzy Meysztowicz, przewodniczący Komisji Gospodarki i Innowacyjności Sejmu RP; prof. dr hab. Andrzej Herman, dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH; prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta, Akademia Leona Koźmińskiego i Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur; Stanisław Sienko, zastępca Prezydent Rzeszowa; Iwona Kusiak, dyrektor Gabinetu Zarządu Urzędu Marszałkowskiego woj. Lubuskiego; Jerzy Rożek, prezes zarządu Warszawskiego Domu Technika; Leon Wawreniuk, wiceprezydent AgroBiznesKlubu; Ryszard Kondratiuk, dyrektor Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności UPRP.15 marca 2016 r. Kapituła Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU w składzie: Przewodnicząca – prof. dr hab. Katarzyna Majchrzak – Kierownik Zakładu Marketingu Wartości w Instytucie Zarządzania Wartością SGH. Członkowie: dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP, prof. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk –  Akademia Pedagogiki Specjalnej i Uniwersytet Polski w Londynie, Andrzej Maślankiewicz – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP; Witold Juchniewicz – szef WKJ Kancelaria Prawna,  Jerzy Byra – redaktor naczelny "Prestiż - relacje gospodarcze" po analizie wniosków i zasięgnięciu opinii ekspertów spośród 12 nominowanych przedsiębiorców, wynalazców, firm i wytwarzanych przez nich produktów wyłoniła laureatów Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU – edycja 2015.
 

Wyboru nominowanych Kapituła dokonała spośród 151 kandydatów zgłoszonych przez uprawnione instytucje, organizacje i media. W każdej kategorii Kapituła przyznała po trzy nominacje.  Nominowani zostali zgłoszeni i rekomendowani do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU przez Marszałków Województwa Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego i Zachodniopomorskiego; Państwową Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich; Redakcje "Agro" i „Świat Lekarza”; Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, Stowarzyszenie Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Przewodniczących Oddziałów Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU przyznawane są w czterech głównych kategoriach: I. Przedsiębiorca, II. Firma, III. Produkt, IV. Wynalazca.

Nagroda specjalna w kategorii Polityk przyznawana jest kandydatowi nominowanemu przez Kapitułę w oparciu o głosowanie internetowe na portalu www.prestiz.info.pl.

Nagroda specjalna w kategorii Polityk przyznawana jest kandydatowi nominowanemu przez Kapitułę w oparciu o głosowanie internetowe na portalu www.prestiz.info.pl. jest nazwa nagrody pokryta złotą farbą. Bryła kryształu umocowana jest na czarnym, marmurowym postumencie z wygrawerowanym opisem, również pokrytym złotą farbą - z nazwą laureata i kategorią nagrody. Do statuetki dołączone jest również eleganckie, czarne etui wyściełane atłasem. Podobne etui ma obok kryształowy Brylant, umieszczony na szklanym postumencie, o który mogą ubiegać się zdobywcy Statuetek Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU w kategorii Przedsiębiorca, Firma i Produkt. Natomiast widoczne powyżej emblematy, to cyfrowe, wektorowe godła nagrody, które laureaci, w poszczególnych kategoriach, otrzymują w celu wykorzystania w materiałach promocyjnych.

Dlaczego PRESTIŻ, dlaczego RENOMA, dlaczego NAGRODA o takiej nazwie?

Jerzy Byra - redaktor naczelny magazynu „Prestiż - relacje gospodarcze”

Szanowni Państwo, ponieważ Renoma – synonimicznie reputacja, dobre imię – ma coraz istotniejszy wpływ na wycenę firmy, na jej wartość rynkową, poziom sprzedaży i relacje z klientami. Szczególnie osoba szefa. Z badań wynika, że osoba szefa ma w Polsce – w społecznym odczuciu – bardzo znaczący wpływ nie tylko na reputację (92 proc.), ale i wartość finansową firmy (86 proc.).  Jak się okazuje, Renoma potężnieje na podstawie tego, jak dobrze klienci pojmują całkowite znaczenie firmy wyrażone przez nie tylko marketing, który ma za zadanie sprzedaż produktu lub usług w danej chwili, lecz właśnie także przez kierownictwo firmy.
      Zatem, skoro to kierownictwo w tak znaczącym stopniu buduje wiarygodność, renomę i w gruncie rzeczy determinuje zdolność do uczciwego działania i komunikowania się z otoczeniem – spadek zaufania do kierownictwa może w krótkim czasie doprowadzić do utraty jego wiarygodności i pozycji. Na przykład burza wokół Trybunału Konstytucyjnego pokazuje, że w przypadku instytucji publicznych nie trzeba wiele, by utracić wiarygodność i uznanie, a źle przeprowadzony dialog stwarza problemy, których można było uniknąć. Jeszcze w większym stopniu dotyczy to działalności gospodarczej. Podważenie reputacji może oznaczać poważny spadek wartości firmy oraz sprzedaży oferowanych przez nią produktów czy usług. Ma ona olbrzymi wpływ na pozycję rynkową, wyniki i możliwości
działania firmy. Trzeba więc o nią dbać i ciągle zabiegać, gdyż można ją stracić jednego dnia. A odbudowa raz straconego zaufania nie dość – że dużo kosztuje, bywa – nie do odrobienia.
      Dzisiaj wyzwaniem jest też nie tylko kwestia dbania o renomę, ale także zapobiegania związanym z nią ryzykom, które wzrosły i stały się bardziej złożone (internet i rozwój mediów społecznościowych). To one sprawiają, że zwiększa się nacisk, by firmy działały etycznie i w szerszym interesie społecznym.
      Dlatego tak ważne jest, w jaki sposób firmy komunikują się w określonym celu – w budowaniu wartości, wspieraniu sprzedaży, pozyskiwaniu klientów lub konsumentów, usprawnianiu funkcjonowania organizacji. Komunikacja z otoczeniem nie jest sztuką samą w sobie, ma służyć realizacji konkretnych celów biznesowych przedsiębiorstwa. Reputację tworzy się bowiem w rezultacie spójnych działań. Między innymi przez komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Firmy o dobrej reputacji zawsze budzą pozytywne emocje, są lubiane, cenione i szanowane. I właśnie dlatego, w 2012 roku, uruchomiliśmy nową inicjatywę, którą nazwaliśmy konkurs o gospodarczą Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU.
      W myśl naszego redakcyjnego motta „Żeby działanie miało sens – jeszcze i to, potrzeba uznania drugiego człowieka”. Jesteśmy bowiem w „Prestiżu” zdania, iż dzisiaj sam produkt i usługa, choćby najlepsze, nie wystarczy. Klienci i partnerzy chcą wiedzieć więcej o firmie, która go wyprodukowała lub świadczy usługę, o filozofii jej działania, o kwalifikacjach szefa, jego zainteresowaniach. Tylko taki przekaz staje się normą interakcji, służy budowaniu wiarygodności w oczach klientów i partnerów, lojalności i pozytywnemu nastawieniu.
      Niestety, Polacy w dalszym ciągu uważają, że chwalenie się sukcesem szkodzi, że jak wyjdziemy na scenę, to nic z tego dobrego nie będzie. Ale takie myślenie trzeba zmienić, i my chcemy między innymi tym konkursem. Przez uczestnictwo w konkursie chcemy przekonać polskiego przedsiębiorcę, że nie należy się chować, że nie należy ciągle walczyć o to, by być jak najmniej znanym, żeby się nie wychylać, ale wręcz przeciwnie.
      Szanowni Państwo, tym bardziej, że my tę nagrodę przyznajemy za wartości niematerialne. Właśnie za pozytywną ocenę, renomę, reputację, opinię, jaką ma osoba, firma, produkt wśród ludzi. Tymi ludźmi są zaproszone do współpracy instytucje, organizacje i media, które rekomendują swoich kandydatów. Dopiero spośród nich Kapituła dokonuje wyboru tych, którzy na to miano, według określonych kryteriów, zasługują. Są to właściciele i menedżerowie, firmy i produkty oraz wynalazcy, którym tytuł RENOMA ROKU nadajemy w oparciu o takie wartości jak: wiarygodność, niezawodność, zaufanie i odpowiedzialność. Za ich postawę, zaangażowanie, wytrwałość i osiągnięcia gospodarcze, za zdobycie uznania społecznego i wysokiej pozycji biznesowej na rynku.
      Szanowni Państwo, za chwilę wybór Kapituły ocenicie Państwo sami. Za chwilę przedstawimy nominowanych w poszczególnych kategoriach i spośród nich zwycięzców, laureatów Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU – edycja 2015.dodano: 2016-06-04 09:10:52