Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Europejskie pieniądze na rozwój regionu 2020+

Województwo kujawsko-pomorskie uczestniczy w europejskim projekcie, którego celem jest analiza  potencjału regionu, możliwości i potrzeb w dziedzinie tak zwanego inteligentnego rozwoju. Wypracowane w nim wnioski będą miały istotny wpływ na kształt funduszy pomocowych Unii Europejskiej, które trafią do regionu po 2020 roku. Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył 23 sierpnia w podsumowującym przedsięwzięcie spotkaniu wysokiego szczebla, które odbyło się w Bardejovie na Słowacji.

Projekt „Smart cities and regions” (Inteligentne miasta i regiony), adresowany do samorządów terytorialnych państw Grupy Wyszehradzkiej, prowadzi JASPERS, czyli porozumienie trzech europejskich instytucji – Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju – na rzecz wsparcia państw i regionów w planowaniu rozwoju w oparciu o oferowane przez nie środki. Poza naszym regionem uczestniczą w nim także samorządy na Słowacji, na Węgrzech i w Czechach. Jest to inicjatywa na rzecz stymulowania zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. Chodzi o rozwój typu „smart” – taki, który wykorzystuje innowacyjność i nowoczesne technologie (transport, informatyzacja, energetyka), stawia na edukację i kreatywność, opiera się na wiedzy i kapitale społecznym.
 
Komisja Europejska planuje w przyszłej perspektywie finansowej położyć nacisk na kwestie związane właśnie z inteligentnym rozwojem, zarówno rozumianym szeroko (systemy energetyczne, informatyczne i transportowe, planowanie przestrzenne, nauka i edukacja), jak i w wymiarze konkretnych pojedynczych projektów (np. samowystarczalne energetycznie budynki czy spalarnie śmieci ogrzewające osiedla mieszkaniowe). Wiązać się to będzie ze środkami na tego rodzaju cele w budżecie UE nowej perspektywy.
 
– Nasza korzyść z udziału w tym projekcie jest podwójna. Po pierwsze, otrzymamy przygotowany na wysokim poziomie raport będący analizą naszego potencjału, możliwości i potrzeb w tym zakresie, który wykorzystamy w planowaniu rozwoju regionu, w tym w założeniach naszego przyszłego RPO. Po drugie, jako partner projektu mamy wpływ na wnioski, które wyciągną z tego programu decydujące o kształcie budżetu UE 2020+ instytucje europejskie
– podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
 
Podczas spotkania w Bardejovie, w którym uczestniczył też wiceprezes EBI Vazil Hudák, po raz pierwszy zostały zaprezentowane raporty analizujące potencjały uczestniczących w projekcie regionów i miast, a także całościowy raport podsumowujący projekt, z rekomendacjami dla europejskich gremiów i instytucji.
 
Beata Krzemińska - rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiegododano: 2018-08-27 08:18:10