Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Eksport lepszy niż szacowano

Według ostatecznych danych GUS, w 2012 r. eksport towarów z Polski, w porównaniu z 2011 r., zwiększył się o 4,9 proc. (o ok. 6,8 mld euro). Jego wartość wyniosła 143,5 mld euro. Import wyniósł 154 mld euro, czyli był wyższy o 1 proc. niż w 2011 r. W rezultacie deficyt obrotów towarowych został zredukowany do 10,5 mld euro, wobec 15,9 mld euro przed rokiem.

Eksport w cenach bieżących wyniósł w 2012 r. 603,4 mld zł, a import 648,1 mld zł. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 44,7 mld zł (w 2011 r. minus 64,7 mld zł).

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 77,6 mld zł (minus 23,7 mld USD, minus 18,4 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 45,1 mld zł (minus 13,9 mld USD, minus 10,7 mld EUR).

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi – 78,0 mld zł (23,8 mld USD, 18,5 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 86,2 mld zł (26,4 mld USD, 20,5 mld EUR). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 82,3% (w tym UE 76,1%), a w imporcie 64,6% (w tym UE 57,5%),
wobec odpowiednio 84,3% (w tym UE 78,0%) i 66,7% (w tym UE 59,6%) w 2011 r.

W 2012 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Rosji, na Ukrainę, Słowację, do W. Brytanii, Holandii, Czech, Niemiec, Francji i Szwecji, a importu z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Holandii, Korei Południowej, Chin, Czech i Włoch.
Natomiast spadek eksportu odnotowano w obrotach z Włochami, a importu – z W. Brytanią, Francją i Niemcami.

Udział Niemiec, zarówno w eksporcie, jak i w imporcie był niższy niż w 2011 r. o 1,0 punkt procentowy i wyniósł odpowiednio 25,1% i 21,3%. Dodatnie saldo wyniosło 13,6 mld zł (4,1 mld USD, 3,2 mld EUR), wobec 6,7 mld zł (2,2 mld USD, 1,6 mld EUR) w 2011 r.

W 2012 r. najszybciej wzrósł eksport artykułów rolno-spożywczych (o 17,5 proc., do blisko 18 mld euro), co wynikało z szybkiego wzrostu wywozu produktów roślinnych (o 35 proc.). Import artykułów rolno-spożywczych zwiększył się znacznie wolniej – o 7,4 proc., co wpłynęło na wzrost nadwyżki w obrotach tymi produktami o 1,7 mld euro, do poziomu 4,3 mld euro.


Źródło: GUS, Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2012 r., Warszawa - 29.07.2013 r.
dodano: 2013-07-30 09:51:53