Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w 2014 r.

Według opracowania opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w 2014 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 1826,3 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw). Oznacza to wzrost o 4,1% w skali roku oraz o 9,6% w stosunku do roku 2009. Przychody badanej zbiorowości w latach 2009-2014 zwiększyły się o 19,8% (tj. o 146,1 mld zł), a liczba pracujących o 1,2% (tj. o 42,9 tys. osób). Wynik finansowy w 2014 r. osiągnął poziom 108,5 mld zł i był o 10,3% wyższy niż w roku poprzednim i o 24,9% niż w roku 2009. W 2014 r. wskaźnik poziomu kosztów dla mikroprzedsiębiorstw wyniósł 87,7%, wobec 88,3% w 2013 r. i 88,2% w 2009 r.

W 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w grupie mikroprzedsiębiorstw dominowały jednostki należące do osób fizycznych (93,3%, tj. 1703,8 tys. podmiotów), a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej stanowiły 6,7% (122,5 tys. podmiotów).Mikroprzedsiębiorstwa uzyskały 884,2 mld zł przychodów (co oznacza 5,2% wzrostu w skali roku). Najwyższy udział w przychodach miały przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową i naprawę pojazdów samochodowych (43,7%).

Przychody w przeliczeniu na jeden podmiot kształtowały się od 102,4 tys. zł (w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą działalność usługową) do 1708,9 tys. zł (w jednostkach z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa). Koszty w przeliczeniu na jeden podmiot wyniosły 424,8 tys. zł.

W 2014 r. w mikroprzedsiębiorstwach pracowało 3569,7 tys. osób, tj. o 128,0 tys. (3,7%) więcej niż rok wcześniej. W układzie terytorialnym najwięcej przedsiębiorstw w badanej grupie miało siedzibę na terenie województw: mazowieckiego (17,5% całej zbiorowości podmiotów o liczbie pracujących do 9 osób), śląskiego (11,4%) i wielkopolskiego (10,2%), a najmniej w województwach: opolskim (2,1%) i podlaskim (2,5%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2014 r. ukształtowało się na poziomie 2256,6 zł (wobec 2144,6 zł rok wcześniej). W podmiotach osób fizycznych wyniosło 1950,9 zł, a w przedsiębiorstwach osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej 3298,5 zł.


Źródło: GUS (Opracowanie sygnalne) - "Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2014 r."


dodano: 2015-10-12 08:12:24